[Pályázatok] A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli - elsősorban cigány származású - lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programokkal

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 1., K, 14:33:09 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli - elsősorban cigány 
származású - lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek 
javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek 
felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programokkal
Kiíró: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Határidő: 2005. 02. 21.
Pályázhat: A települési önkormányzatok, illetőleg azoknak a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény szerinti társulásai. Az önkormányzati 
alapítású közhasznú társaságok, amelyek 2004. január elseje előtt 
önkormányzati feladatok ellátására jöttek létre.
-------------------------
Pályázati felhívás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
2005/1 számú közmunkaprogramjára

1. A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek - elsődlegesen cigány 
emberek - számára átmeneti munkalehetőség megteremtése, közmunkaprogram 
segítségével. A program olyan feladatok megvalósítását szolgálja, 
amelyek összhangban vannak a Kormány által kiemelt célokkal, a cigányság 
életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló 
középtávú intézkedésekkel.

2. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:
kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadékvíz, és 
belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, 
karbantartása,
a települések belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének 
karbantartása,
a háztartási és egyéb kommunális hulladék összegyűjtése, elszállítása 
kijelölt lerakóhelyre,
parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások építése, felújítása, közös 
helyiségek kialakítása, karbantartása,
önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésre kijelölt földterületek 
hasznosítása,
ipari parkok kialakítása,
állami és önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása,
pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 
veszélyelhárításának szakértelmet nem igénylő elő és utómunkálatai,
a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák 
biztosítása,
temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.
Egy pályázatban, ha az több települést is érint, legfeljebb 4 
tevékenység választható, függetlenül attól hány település pályázik 
együtt. Az önállóan pályázó települések két tevékenységet választhatnak.

3. A közmunkások foglalkoztatása:
A pályázónak a programok végrehajtására regisztrált munkanélküliekkel és 
aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben 
részesülőkkel munkaviszonyt kell létesítenie teljes munkaidőben, vagy 6 
órás részmunkaidőben. Valamennyi pályázónak törekednie kell arra, hogy a 
foglalkoztatottak nagy számban kerüljenek ki a telepeken, telepszerű 
lakókörnyezetekben élő cigány származású munkanélküliek közül.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium közmunkavégzés 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton elkülönített maximum 1560 
millió Ft-os keretből.
Az I. kategóriában (önállóan pályázó települések) 100 millió a II. 
kategóriában (település-csoportok) 1460 millió forint felosztásra 
tervezett.

További információ: http://www.fmm.gov.hu/További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról