[Pályázatok] Ifjúsági önkéntes program

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 19., K, 11:52:10 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Ifjúsági önkéntes program
Kiíró: United Way Alapítvány
Határidő: 2005. 05. 11.
Pályázhat: 16-26 év közötti fiatalok csoportjai - azok a csoportok
pályázhatnak, amelyek bejegyzett egyesület vagy alapítvány keretein belül
végzik tevékenységüket, illetve informális csoportok egy már bejegyzett
szervezet befogadó nyilatkozatával rendelkeznek
-------------------------
Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos
pályázatot hirdet 16-26 év közötti fiatalok önkéntes, önszervező csoportjai
számára.
A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere:
A United Way 14 éve kezdte meg működését Magyarországon. A United Way
magyarországi hálózatának célja a magyar civil társadalom erősítése, a
civil és az üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló
szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint
forráselosztás révén.
2005 tavaszán meghirdetett pályázati programunk a következő:
IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES PROGRAM:
önkéntes, önszervező, a helyi közösség érdekében tevékenykedő olyan 16-26
év közötti fiatalok csoportjai számára, amelyeket helyi, regionálisan
felmerülő problémák megoldására hoztak létre.
Ebben a kategóriában azok a csoportok pályázhatnak, amelyek bejegyzett
egyesület vagy alapítvány keretein belül végzik tevékenységüket, illetve
informális csoportok egy már bejegyzett szervezet befogadó nyilatkozatával
rendelkeznek.
Az Alapítvány fenti programjaitól eltérően ebben a programban NEM FELTÉTEL
a pályázat benyújtásának a szervezet közhasznú vagy kiemelten közhasznú
státusza.
A program célja:
A program egyik kiemelt célja, hogy meghonosítsa, fejlessze, népszerűsítse
a helyi közösség érdekeit szolgáló önkéntes munka gyakorlatát a fiatalok,
16-26 éves korosztály körében. Olyan programokat támogat, amelyek
szervezett formában, a  fiatalok kezdeményezése alapján, szakmai vezető
irányítása mellett (szociális szakember, gyógypedagógus, pedagógus)
lehetőséget nyújtanak önkéntes munka      végzésére.
A támogatott programok tevékenységi köre:
Az ifjúsági önkéntes programban a tevékenység kiterjedhet a következőkre.
szociális segítő programok
- Házi segítségnyújtás, amely során közreműködnek az ellátást igénybe vevő
háztartásának vitelében (az igénybevevő szükségletének megfelelően -
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, mosás, takarítás, javítási munkálatok a ház
körül stb.)
- Szociális, jótékonysági, adománygyűjtő és -osztó akciók, melyek a helyi
közösség érdekeit szolgálják (idősekkel-, fogyatékosokkal,
nagycsaládosokkal, munkanélküliekkel, hajléktalanokkal és más hátrányos
helyzetű csoportokkal való foglalkozás)
- Előadóművészeti programok, a nem fizetőképes közönségnek felajánlva
előadásaikat,
- Kortárs segítő csoportok, klubok létrehozása. illetve működtetése
prevenciós témákban (pl. drog, egyén függőségek, AIDS, bűnmegelőzés,
illetve minden más, a fiatalokat veszélyeztető problémákban)
- Segítő programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
számára (beleértve mentorként való segítségnyújtást, korrepetálást,
kirándulást, kulturális programokat stb.)
- Csoportos önkéntes munka akciók, melyeket a település javára szerveznek
meg (pl. közterek tisztítása, parképítés stb.)
érdekérvényesítő programok
- Akciók, rendezvények, melyeken az ifjúság és a közösség érdeke, ügyek
képviselete jelenik meg (pl. városi igazlátónap stb.)
- Bizottságok, munkacsoportok működtetése (csapatépítő és képzési programok
csak abban az esetben támogathatók, ha az akciók, rendezvények
megszervezéséhez, lebonyolításához, bizottságok, munkacsoportok működéséhez
szükségesek)
közéleti tevékenységek
- Disputakörök, közéleti és más vitaklubok, önképzőkörök
- Rövid, akció-jellegű ifjúsági rendezvények, (diákújság megjelentetését
önmagában nem támogatjuk, csak ha egy projekt részeként, az ahhoz
kapcsolódó kommunikációs eszközként jelenik meg)
A célterületen belül prioritást élveznek:
- Az adott térségben ellátatlan célcsoportoknak szóló programok,
- Az életminőség érzékelhető javítását célzó szolgáltatások,
- A preventív, innovatív, kreatív programok és szolgáltatások,
- Az ország elmaradott régióiban, kistérségeiben működő programok.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Az ifjúsági program esetén, Magyarországon működő, bejegyzett, végzéssel
rendelkező szervezetek, illetve informális csoportok bejegyzett szervezet
befogadó nyilatkozatával, a 100 000 és 200 000 Ft közötti összegű
támogatásra, kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon
nyújthatják be pályázatukat.
A pályázat postára adásának határideje 2005. május 11.
A pályázati díj mindkét programban: 3000 Ft
A pályázathoz csatolni kell a 3000 Ft átutalásáról szóló csekkszelvény vagy
átutalási megbízás másolatát (számlaszám: K&H 10201006-50071308).
Az átutalási megbízás vagy csekkszelvény közlemény rovatába kérjük, írják
be: "Pályázati díj".
Pályázat benyújtására nem jogosultak magánszemélyek, gazdasági szervezetek,
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények,
állami/önkormányzati oktatási intézmények, iskolai diákönkormányzatok,
hallgatói önkormányzatok, iskolaszövetkezetek, közalapítványok, közhasznú
társaságok, kamarák és a közhasznú vagy kiemelten közhasznú státuszról
végzéssel nem rendelkező szervezetek.
A határidő után postára adott pályázatok, valamint a pályázati díj
befizetését nem igazoló pályázatok nem értékelhetőek.
A pályázaton nem támogathatóak:
- kulturális, környezetvédelmi, sport és gazdasági célú projektek;
- egyszeri konferenciák vagy rendezvények;
- magánszemélyek, sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában;
- külföldön zajló rendezvények, azokra való utazási költségek vagy külföldi
résztvevők költségeit magában foglaló projektek;
- elméleti kutatások, amennyiben nem képezik egy szélesebb projekt részét;
- épületek vagy irodák megvásárlása, felújítása;
- deficit finanszírozása;
- folyó vagy befejezett projektek visszamenőleges finanszírozása;
- olyan projektek, melyek költségvetése 50%-nál magasabb működési költséget
tartalmaz;
- egyházakat és vallási szervezeteket, kivéve az általuk létrehozott
közhasznú szervezet céljainknak megfelelő programjai;
- politikai szervezetekhez kötődő projektek.
Pályázati csomag és további információ kérhető:
Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország,
Vörös Éva programvezető
1133 Budapest, Pozsonyi út 54. V/1.
Telefon: 320 8110; Fax: 239 9147; E-mail: eva.voros at unitedway.hu
A pályázati csomag letölthető a www.unitedway.hu címen az internetről.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról