[Pályázatok] Idősek, krónikus betegek, fogyatékkal élők, egyedülállók vagy szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok számára házi segítségnyújtás

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 19., K, 11:53:30 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Idősek, krónikus betegek, fogyatékkal élők, egyedülállók vagy
szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok számára házi
segítségnyújtás
Kiíró: United Way Alapítvány
Határidő: 2005. 05. 11.
Pályázhat: Közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek.
-------------------------
Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos
pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára
A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere:
A United Way 14 éve kezdte meg működését Magyarországon. A United Way
magyarországi hálózatának célja a magyar civil társadalom erősítése, a
civil és az üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló
szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint
forráselosztás révén.
2005 tavaszán meghirdetett Egészségügyi-szociális programunk a következő:
EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS PROGRAM:
olyan közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára, amelyek házi
segítségnyújtás keretében idősek, krónikus betegek, fogyatékkal élők,
egyedülállók, vagy szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok
számára nyújtanak minőségi szolgáltatást.
A program célja:
Az egészségügyi és szociális program keretében konkrét, házi
segítségnyújtás és támogatószolgálat keretében megvalósítandó projekteket
támogatunk, amelyek idős, krónikus beteg vagy fogyatékkal élő egyedülállók,
illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok számára
otthonaikban biztosítanak támogatást. A program célja, hogy a pályázók az
igénybe vevő részére önálló életvitelének fenntartásával - szükségleteinek
megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében életminőséget javító minőségi
szolgáltatást nyújtsanak.
A támogatott program tevékenységi köre:
Az egészségügyi és szociális programban közhasznú és kiemelten közhasznú
szervezetek által nyújtott házi segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő
részére, fizikai, mentális, szociális szükséglete szerint, saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével, életvitelét megkönnyítő minőségi szolgáltatásokkal az
alábbiak szerint:
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok
ellátása,
- a segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
(bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása stb.),
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában,
- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és
rehabilitációs programok szervezésében,
- az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban.
Támogató szolgálat működtetése esetén:
- személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív
közreműködésével segítséget nyújt:
a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási)
szükségleteinek kielégítéséhez,
a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,
az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és
egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport,
szabadidős tevékenységek végzéséhez,
- szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
érdekében,
- tanácsadás.
A célterületen belül prioritást élveznek:
- Az adott térségben ellátatlan célcsoportoknak szóló programok,
- Az életminőség érzékelhető javítását célzó szolgáltatások,
- A preventív, innovatív, kreatív programok és szolgáltatások,
- Az ország elmaradott régióiban, kistérségeiben működő programok.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Közhasznú, vagy kiemelten közhasznú besorolásukról végzéssel rendelkező,
Magyarországon bejegyzett szervezetek, a 200 000 és 1 000 000 Ft közötti
összegű támogatásra, kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati
űrlapon nyújthatják be pályázatukat.
A pályázat postára adásának határideje 2005. május 11.
A pályázati díj mindkét programban: 3000 Ft
A pályázathoz csatolni kell a 3000 Ft átutalásáról szóló csekkszelvény vagy
átutalási megbízás másolatát (számlaszám: K&H 10201006-50071308).
Az átutalási megbízás vagy csekkszelvény közlemény rovatába kérjük, írják
be: "Pályázati díj".
Pályázat benyújtására nem jogosultak magánszemélyek, gazdasági szervezetek,
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények,
állami/önkormányzati oktatási intézmények, iskolai diákönkormányzatok,
hallgatói önkormányzatok, iskolaszövetkezetek, közalapítványok, közhasznú
társaságok, kamarák és a közhasznú vagy kiemelten közhasznú státuszról
végzéssel nem rendelkező szervezetek.
A határidő után postára adott pályázatok, valamint a pályázati díj
befizetését nem igazoló pályázatok nem értékelhetőek.
A pályázaton nem támogathatóak:
- kulturális, környezetvédelmi, sport és gazdasági célú projektek;
- egyszeri konferenciák vagy rendezvények;
- magánszemélyek, sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában;
- külföldön zajló rendezvények, azokra való utazási költségek vagy külföldi
résztvevők költségeit magában foglaló projektek;
- elméleti kutatások, amennyiben nem képezik egy szélesebb projekt részét;
- épületek vagy irodák megvásárlása, felújítása;
- deficit finanszírozása;
- folyó vagy befejezett projektek visszamenőleges finanszírozása;
- olyan projektek, melyek költségvetése 50%-nál magasabb működési költséget
tartalmaz;
- egyházakat és vallási szervezeteket, kivéve az általuk létrehozott
közhasznú szervezet céljainknak megfelelő programjai;
- politikai szervezetekhez kötődő projektek.
Pályázati csomag és további információ kérhető:
Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország,
Vörös Éva programvezető
1133 Budapest, Pozsonyi út 54. V/1.
Telefon: 320 8110; Fax: 239 9147; E-mail: eva.voros at unitedway.hu
A pályázati csomag letölthető a www.unitedway.hu címen az internetről.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról