[Pályázatok] A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához kapcsolódó kommunikációs kampány támogatására

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 9., K, 16:56:25 CET


Témakör: Egyéb

Cím: A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához kapcsolódó kommunikációs kampány támogatására
Kiíró: A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma
Határidő: 2004. december 8.
Pályázhat: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel 
rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett
-------------------------
A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek számára juttatott források növelése a 2004. évi személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlását elősegítő általános, többcsatornás kommunikációs kampány kidolgozásával és 
megvalósításával.

A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel 
rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. 
rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.
Felosztható keret:  85 millió forint
Támogatás mértéke: A pályázaton maximálisan elnyerhető összeg 5 millió forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében 
egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió forint támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. december 8.
A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információk:
Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály (1054 Budapest, Hold utca 4.)
A pályázattal kapcsolatosan további információ Galanits Bélánétól kérhető a 06-1-452-89-06-os telefonszámon vagy a 
galanits.gyongyi at allamkincstar.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-80-204-453-as zöld számon.

A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.
A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Támogatásokat kezelő 
főosztályától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák. 
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról