[Pályázatok] Udvari játékok és sportkultúra fejlesztését szolgáló szabadtéri sporteszközök beszerzése a fővárosi közoktatási intézményekben

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 4., Cs, 10:13:53 CET


Témakör: Általános iskola, óvoda

Cím: Udvari játékok és sportkultúra fejlesztését szolgáló szabadtéri
sporteszközök beszerzése a fővárosi közoktatási intézményekben
Kiíró: Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
Határidő: 2004. 11. 25.
Pályázhat: A főváros területén működő óvodák, általános iskolák,
kollégiumok.
-------------------------
A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázatot ír ki a főváros
területén működő óvodák, általános iskolák, kollégiumok számára udvari
játékok és sportkultúra fejlesztését szolgáló szabadtéri sporteszközök
beszerzésére.
A pályázat célja: a gyermekek, fiatalok egészség megőrzésének segítése, a
játék és sportkultúrában való tájékozódás, az önálló testedzésre,
sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség kialakítása.
Pályázni lehet:
- Az óvodákban udvari játékok beszerzésére, amelyek biztonságosak, a
kreativitást erősítik, a közös (gyerek-gyerek) játékot elősegítik,
megfelelnek a EU szabvány előírásainak, látványosak és térben jól
elhelyezhetőek.
- Az iskolákban, kollégiumokban lévő sportudvar eszközeire, melyek
megfelelnek az érvényben lévő EU szabvány szerinti előírásoknak, kötelező
tanítási időn kívül megvalósuló a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
programok megvalósításában is segítséget nyújtanak (pl. dőlésmentes kapuk,
kisméretű alumínium kapuk, pingpong asztal, röplabda-tollaslabda hálótartó
oszloppár hálóval, kültéri kosárállvány stb.)
A pályázat nyílt.
A pályázaton részt vehetnek a főváros területén működő óvodák, általános
iskolák, kollégiumok.
A rendelkezésre álló összeg: 60 millió Ft.
A maximálisan megpályázható összeg 500 E Ft.
A pályázat elbírálásának feltétele a pályázati díj befizetésének igazolása
melynek összege: 5500 Ft.
A pályázat benyújtási határideje:  2004. november 25.
A pályázatokat a Kuratórium által felkért szakértők, illetve szakmai
bizottság értékeli.
A Bizottság javaslata alapján a Kuratórium dönt a pályázatok támogatásáról
legkésőbb 2004. december 15-ig. A döntésről minden pályázó értesítést kap.
Pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázathoz szükséges adatlap valamint a pályázati díj befizetéséhez
szükséges csekk átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1052 Bp., Károly krt. 28.), továbbá a kiírás és adatlap is
letölthető, a Közalapítvány honlapjáról a  www.fkfk.hu címről.
A pályázatokat 3 példányban a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
címére kell megküldeni.
Cím: 1364 Budapest, Pf. 3
A titkárság elérhető tel: 327-1857; 327-1563
A borítékra kérjük ráírni: "Sporteszközök"
A pályázat benyújtásának feltételeit az útmutató tartalmazza.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról