[Pályázatok] Civil szervezetek Szja 1%-os kampányainak támogatása és civil szervezetek tisztségviselői, dolgozói, önkéntesei képzésének támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 9., K, 17:01:57 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Civil szervezetek Szja 1%-os kampányainak támogatása és civil szervezetek tisztségviselői, dolgozói, önkéntesei 
képzésének támogatása.
Kiíró: A Nemzeti Civil Alapprogram Országos hatókörű civil szervezetek támogatásának Kollégiuma
Határidő: 2004. december 8.
Pályázhat: Minden 2003. január 1-e előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezet
-------------------------
A pályázat célja:
A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza két 
pályázati kategóriában:
"A" pályázati kategória: A közhasznú minősítéssel rendelkező országos hatókörű civil szervezetek Szja 1%-os kampányainak 
támogatása
"B" pályázati kategória: A közhasznú minősítéssel rendelkező országos hatókörű civil szervezetek tisztségviselői, 
dolgozói, önkéntesei képzésének támogatása.
A pályázók köre:
Minden 2003. január 1-e előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezet, amelyek 
megfelelnek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek.
Nem pályázhatnak:
Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint 
nem jogosultak az Alapprogram működési támogatásának igénybevételére. Nem pályázhatnak továbbá azon szervezetek, amelyek 
tevékenységüket nem országos hatókörrel végzik.
Felosztható keret:     107.861.000 Ft
Támogatás mértéke:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásban megjelölt támogatási célokra összesen maximum 500.000.-Ft támogatásban 
részesülhet.
Egyéb feltételek:
"A" támogatási cél esetén pályázni 2004. október 1. és 2005 május 31. között felmerült költségekkel lehet, a pályázati 
kiírásban megfogalmazottak szerint.
"B" támogatási cél esetén pályázni 2004. október 1. és 2005 május 31. között felmerült költségekkel lehet, a pályázati 
kiírásban megfogalmazottak szerint.
Egy szervezet jelen felhívásra csak egy pályázatot nyújthat be! Lehetőség van mindkét kategóriára "AB" együttesen is 
pályázni, a támogatás mértéke azonban ebben az esetben sem lehet magasabb 500.000.-Ft-nál!
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázat benyújtásának határideje: december 8.
A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információk:
Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatási Osztály
1139 Budapest, Váci út 71. Telefonszám: 452-88-52
Civil Szolgáltató Központokon keresztül: www.civil.info.hu
A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.
A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:
-    Személyesen a fent megnevezett Állampénztári Irodától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre, azt az 
igénylő részére postázzák, továbbá:
-    Személyesen a Megyei Civil Szolgáltató Központoknál (CISZOK), melyek elérhetősége a www.civil.info.hu honlapon 
található.
A pályázattal kapcsolatosan további információt a 06/80-204-453, 270-2450 
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról