[Pályázatok] Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (EuropeAid/119735/D/G/HU)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 1., Szo, 08:57:49 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen
(EuropeAid/119735/D/G/HU)
Kiíró: Európai Szociális Alap, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium
Határidő: 2004. 07. 23.
Pályázhat: önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit nem állami
szervezet; helyi (települési) önkormányzatok; megyei, fővárosi
önkormányzatok; társulások, illetve megyei/fővárosi önkormányzatok
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató KHT. mint Szerződő Hatóság pályázata a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium megbízásából.
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma: EuropeAid/119735/D/G/HU.
2. A program és a finanszírozási források: "Küzdelem a munka világából
történő kirekesztődés ellen" 2003/004-347-05-03 Phare program..
3. Tevékenységek, földrajzi terület és a projektek időtartama:
1. komponens: Tartós munkanélküliek foglalkoztatása és komplex
munkaerő-piaci (re)integrációja önkormányzatok, önkormányzati társulások és
civil szervezetek kezdeményezésein alapuló, a helyi, térségi szociális
szolgáltatások kapacitásbővítésére irányuló projektek megvalósításával
2. komponens: A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tartós
munkanélküliek foglalkoztatása és munkaerő-piaci (re)integrációja,
életkörülményeik és szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítását szolgáló,
helyi kezdeményezéseken alapuló projektek megvalósításával
(b) A program célterülete Magyarország.
(c) A projektek időtartama: 1. komponens 22 hónap; 2. komponens A változat
13-16 hónap; 2. komponens B változat 22 hónap.
Ezeket a feltételeket lásd részletesebben a 12. pontban említett Pályázati
útmutatóban.
4. A pályázat keretében odaítélhető összes támogatás 17,3 millió euró.
5. Egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb
támogatási összeg, támogatási arány
1. komponens (22 hónap).
- minimum összeg: 660 000 euró
- maximum összeg: 820 000 euró.
2. komponens A változat (13-16 hónap)
- minimum összeg: 220 000 euró
- maximum összeg: 440 000 euró
2. komponens B változat (22 hónap)
- minimum összeg: 660 000 euró
- maximum összeg: 820 000 euró
Ezen túlmenően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes
projektköltség 90%-át.
6. A támogatható pályázatok maximális száma 59
A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
7. Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei?
- önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit nem állami szervezetnek
kell lennie, vagy
- helyi (települési) önkormányzatnak, illetőleg megyei, fővárosi
önkormányzatoknak; vagy
- helyi önkormányzatok állandó vagy a pályázat megvalósítása érdekében
létrejött társulásának, illetve megyei/fővárosi önkormányzatnak
AZ EREDMÉNYHIRDETÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA
8. A pályázók értesítése a támogatási döntésről 2004. szeptember
A PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI
9. A projektek elbírálásának a kritériumai
A pályázatok értékelése, elbírálása az "általános feltételek az Európai
Közösség közösségi támogatásának keretében finanszírozott, támogatási
szerződéseihez" eljárásainak megfelelően történik. Az értékelési táblázat a
Pályázati útmutatóban található.
10. A pályázati formanyomtatvány és a megadandó részletes adatok
A pályázatokat magyar nyelven, a Pályázati útmutatóhoz csatolt Pályázati
formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány formátumát, a
kitöltésre és benyújtásra vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani.
A pályázatokat egy aláírt eredeti és négy másolati példányban kell a
pályázóknak benyújtani.
11. A pályázatok beadásának határideje és helyszíne
A pályázatok befogadásának végső határideje 2004. július 23. péntek 14.00
óra.
A beadás helyszínei a Regionális Fejlesztési Ügynökségek.
A Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez a fenti időpont után beérkező
pályázatokat az értékelésnél nem lehet figyelembe venni.
12. Részletes információk
A pályázattal kapcsolatos minden további információ megtalálható a
Pályázati útmutatóban, amely a pályázati felhívás megjelenésével egy időben
megjelenik a következő honlapon:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda: www.esf.hu
címen.
A pályázati felhívással kapcsolatos mindennemű kérdés feltehető e-mailen a
kirekesztes at esf.hu címen a pályázati felhívás hivatkozási számának a
feltüntetésével. Javasoljuk, hogy a pályázók a pályázatuk beadása előtt
rendszeresen látogassák meg a fent említett honlapot, ahol megtalálhatják
az olyan kérdéseket, amelyek a többi pályázó számára is fontosak lehetnek,
a rájuk adott válaszokkal együtt.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról