[Pályázatok] A munkaerőpiac nem állami roma szerveződései részére, roma munkanélküliek foglalkoztatását közösségi vállalkozások szervezésével elősegítő, foglalkoztatási projektek

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 1., Szo, 08:56:34 CEST


Témakör: Cigánymisszió

Cím: A munkaerőpiac nem állami roma szerveződései részére, roma
munkanélküliek foglalkoztatását közösségi vállalkozások szervezésével
elősegítő, foglalkoztatási projektek
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2004. 06. 15., 2004. 10. 15.
Pályázhat: belföldi székhelyű roma társadalmi szervezet, egyesület,
alapítvány, közhasznú társaság
-------------------------
A támogatási program azonosítója: RF/2004.
A támogatási program célja, korszerű, növekedést felmutató roma közösségi
vállalkozási projektek támogatásával elősegíteni a munkanélküli romák
foglalkoztatását, társadalmi, munkaerő-piaci reintegrációját. Olyan valós
helyi igényeket és szükségleteket kielégítő, magán és/vagy közösségi
vásárlóerőt feltételező - kezdeményezések támogatása, amelyek közösségi
alapú önsegítő/önfenntartó programok megvalósításával hozzájárulnak a
tartós foglalkoztatás fenntartásához.
A helyi foglalkoztatási projektek célcsoportja 16 életévüket betöltött,
munkanélküli romák.
Támogatható projektek
Olyan nonprofit foglalkoztatási projektek (vállalkozások) létrehozása és
fenntartása, amelyek a helyi fogyasztók számára termékeket állítanak elő
és/vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amely tevékenységek valós magán és/vagy
közösségi vásárlóerőre alapoznak és ezáltal hosszú távon fenntarthatók.
A foglalkoztatás (vállalkozás) fő területei:
- Termék előállítás - fejlesztés, a program megvalósítása során termékek
előállítása, élelmiszer feldolgozás
- Személyi/szociális szolgáltatások területén tartós munkavégzési
lehetőséget biztosítanak
- az önkormányzatok alap- illetve szakellátási feladatai közé tartozó
szolgáltatások: étkeztetés; házi segítségnyújtás; családsegítés; nappali
ellátás idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek
részére
- Környezet gondozása - pl.: elöregedett épületek felújítása,
komfortosítása; kertgondozás; közterület karbantartás, csatornázás,
csatornatisztítás; energia-megtakarító eljárások elterjesztése különösen a
háztartások körében; temetők helyreállítása, gondozása stb.
A pályázatokhoz nyújtott támogatás
A projekthez kért OFA támogatás fajlagos költsége 1 500 000 Ft/fő, vetítési
alap: a munkaviszonyban foglalkoztatottak száma.
A pályázati program támogatási keretösszege 127,5 millió Ft.. A támogatás
formája vissza nem térítendő és részben visszatérítendő támogatás.
Az OFA a program megvalósításához csak résztámogatást nyújt.
A pályázók köre (projekteket megvalósító szervezetek)
Pályázhat minden belföldi székhelyű roma társadalmi szervezet egyesület és
alapítvány, közhasznú társaság (kivéve politikai pártok, mozgalmak),
amelyeknek jogerős bírósági nyilvántartásba vétele vagy bírósági bejegyzése
2003. március 31. előtt megtörtént.
A pályázat benyújtásának módja
A nyomtatott vagy floppyra másolt pályázati adatlap és a pályázati
tájékoztató, valamint a pályázati díj befizetéséhez szükséges átutalási
postautalvány térítésmentesen telefonon, illetve személyesen kérhető az OFA
Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel.: 388-1270,
fax: 388-1271).
A pályázatot 5 példányban kell elkészíteni.
Az Iroda címe: 1037 Budapest, III. Bokor u. 9-11., az Iroda postacíme: 1301
Budapest, Pf. 84.
A pályázatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni, hogy "PÁLYÁZAT" és a
pályázati program nevét.
Pályázati díj: 5000 Ft.
Az első lépcsős pályázat benyújtásának határideje (a postabélyegző dátuma):
2004. 06. 15.
A második lépcsős pályázat benyújtásának határideje (a postabélyegző
dátuma):  2004. 10. 15.
A pályázatok előkészítésének szakmai támogatása
A pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető az OFA Kht. címén
(Budapest, Bokor u. 15-17, telefon: (1)250-2351) vagy az OFA weboldalán. A
pályázattal kapcsolatban a pályázat benyújtásáig felvilágosítás Pataky
Erzsébettől kérhető az (1) 388-1270-es telefonszámon.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról