[Pályázatok] Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és informatikai fejlesztésekre

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Ápr. 9., P, 14:12:40 CEST


Cím: Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és
informatikai fejlesztésekre
Kiíró: Informatika Mindenkié Alapítvány
Határidő: 2010. 05. 26.
Pályázhat: közalapítványok, alapítványok, egyesületek, közhasznú
társaságok, cégek, intézmények, önkormányzatok, egyéni vállalkozók
-------------------------
Vissza nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és
informatikai fejlesztésekre

Az Informatika Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő
pénzbeli támogatás nyújtására, amely informatikai eszközök vásárlására és
informatikai fejlesztésekre fordítható. Az igényelt támogatás összege
maximum 400 000 Ft, minimum 30 000 Ft lehet. A támogatás 50% önerőt
igényel, tehát pl. 30 000 Ft önerőre 30 000 Ft támogatás kérhető (kivéve az
alapítványunk partnereinél szervezett képzéseket, ezek esetében a
megítélhető támogatás 100%). A támogatás felhasználható számítógép,
nyomtató, fénymásoló, projektor, HD tv, szerver eszközök vásárlására,
továbbá programbeszerzés, weboldalkészítés lebonyolítására, valamint
internetmarketing és informatikai szakkonferenciákon történő részvételre.
A pályázat tervezett támogatottjainak száma az összes kategóriában maximum
500 pályázó. A pályázatra egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A
pályázók a pályázat beadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy támogatásuk esetén
az alapítvány támogatásuk formáját és módját honlapján, nonprofit
adatbázisokban és a partnerszervezetek adatbázisaiban rögzítse.

A pályázat formája:
A pályázat Az Informatika Mindenkié Alapítvány 6720 Szeged, Széchenyi tér
9. (Magyar Államkincstár épülete) címre postai úton nyújtható be a
http://palyazatszamitogepre.hu weboldalról letölthető egységes
formanyomtatvánnyal.
A pályázathoz csatolni kell a tervezett vásárlás, weblapkészítés,
informatikai beruházás árajánlatát. Ha a pályázat irreális árajánlatot
tartalmaz, amely árak nem a valós piaci viszonyokat tükrözik, akkor a
pályázat automatikusan érvénytelenítésre kerül.
A pályázat elszámolása:
A támogatásként átutalt pénzösszegek felhasználását igazoló számlát
alapítványunk részére postán kell elküldeni. Az így vásárolt eszközök 3
évig nem idegeníthetőek el és nem átruházhatóak. 50 000 Ft feletti
támogatás esetén a vásárolt eszközök csak utalással egyenlíthetőek ki.
A pályázat részvételi feltétele:
Pályázhatnak közalapítványok, alapítványok, egyesületek, közhasznú
társaságok, cégek, intézmények, önkormányzatok, egyéni vállalkozók.

Postára adási határidő: 2010. május 26.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
illetve módját.
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okokból nem jön létre.

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőségek megtalálhatók a
http://palyazatszamitogepre.hu honlapon.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról