[Pályázatok] Ifjúsági és Sport Keret

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Ápr. 13., K, 10:35:56 CEST


Cím: Ifjúsági és Sport Keret
Kiíró: Pest Megye Önkormányzata
Határidő: 2010. 05. 02.
Pályázhat: pest megyei székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi
szervezetek, alapítványok
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
             Ifjúsági és Sport Keret

Pest Megye Közgyűlése pályázatot hirdet a civil szerveződéseket támogató
keretekről szóló a 11/2007. (IV.19.) Pm. számú rendelete alapján az
önkormányzat által elkülönített Ifjúsági és Sport Keretből elnyerhető 2010.
évi támogatásra.

1. Pályázók köre - Ifjúsági és Sport Keretre
Pályázatot nyújthatnak be:
- Pest megyei székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek,
alapítványok;
Nem nyújthat be pályázatot:
- a pályázó, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerint érintett.

2. A pályázat célja
Pályázni az alábbi célokra lehet:
a) ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel szervezett
közösségi összejövetelek, klubok programjainak szervezésére,
b) ifjúsági és gyermeksport rendezvények szervezésére,
c) versenyeken való részvételre,
d) fogyatékkal élők részére szervezett rendezvények megtartására,
e) közterületen játszótér kialakítására, felújítására.

3. A pályázati keretösszeg és az elnyerhető támogatás mértéke
A pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft
Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 300 000 Ft

4. A pályáztatás rendje
a. Egy pályázó - az adott évben - csak egy pályázatot nyújthat be. Több
keretre beadott pályázat vagy a kereten belül egynél több pályázat
benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik.
b. Nem jogosult támogatásra az a társadalmi szervezet, alapítvány, csoport,
amely a Pest Megye Önkormányzatától a tárgyévben bármely más jogcímen
támogatásban, átadott pénzeszközben részesült, illetve a megadott
határidőig az előző támogatásával nem számolt el.
c. Valamennyi pályázat nyilvános és nyitott, melyeket a megyeportál
honlapján elérhetővé kell tenni.
d. Pályázni a http://www.palyazatok.pestmegye.hu honlapon keresztül vagy
pályázati adatlap postai úton történő benyújtásával lehet.
e. A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
f. Pályázni a pályázat kiírásának évében történő működésre vagy
megvalósítandó programokra lehet.
g. A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolást és
szakmai beszámolót
az "Elszámoló lap" kitöltésével kell benyújtani, melynek határideje
legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.
h. A g. pontban megállapított határidő túllépésére különleges esetben Pest
Megyei Közgyűlés elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.
i. Amennyiben a támogatott program nem valósult meg, illetve amennyiben a
támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőn belül nem tesz
eleget, köteles a már kiutalt támogatás összegét visszautalni.
j. A támogatás céltól eltérő felhasználása esetén Pest Megye
Önkormányzatának Közgyűlése dönt a már átutalt támogatás visszafizetéséről.
k. A nyertes pályázókkal Pest Megye Közgyűlésének elnöke támogatási
szerződést köt.
l. A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást a Pest Megye
Önkormányzatának Közgyűlése fogadja el.
m. A pályázaton elnyert támogatás átutalásának határideje:
- a szerződéskötést követő 30 napon belül: a támogatási összeg 60%-a,
- a szakmai beszámoló és az elszámolás közgyűlési elfogadását követő 15
napon belül: a fennmaradó támogatási összeg 40%.
Amennyiben a megadott határidőre a támogatott nem számolt el, a támogatási
összeg nem folyósítható.

5. A pályázat benyújtása
a.) Interneten keresztül a http://www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon
történő bejelentkezéssel, a pályázati űrlap on-line kitöltésével,
internetes regisztrációjával, annak kinyomtatásával, aláírásával és a
mellékletekkel együtt, papíron, egy példányban történő benyújtásával. A
kötelező mellékletek későbbi pótlására nincs lehetőség!
b.) Papír alapon, hagyományos módon, a pályázati adatlap kitöltésével, a
kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő
benyújtásával. A kötelező mellékletek későbbi pótlására nincs lehetőség!

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 2.
A pályázatokat legkésőbb a pályázati határidő napján 24 óráig lehet postára
adni. A pályázat személyes benyújtásának határideje: a közgyűlés által
meghatározott időpont, délután 15.30 óra. A pályázati űrlap letölthető a
http://www.palyazatok.pestmegye.hu honlapról, valamint átvehető a 1052
Budapest, Városház u. 7. földszint 2. (Ifjúsági és Sportiroda) címen.

7. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 1052 Budapest,
Városház u. 7.

8. Támogatási döntés
A beérkezett pályázatok támogatásáról Pest Megye Közgyűlése 2010. május
28-án dönt. A nyertes pályázatok listája a támogatásról szóló döntést
követően a pályázó szervezet nevének, és az elnyert támogatási öszegnek a
megnevezésével közzétételre kerülnek a http://www.palyazatok.pestmegye.hu
weboldalon.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról