[Pályázatok] MobilNet Pályázat II.

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 10., P, 11:11:01 CEST


Cím: MobilNet Pályázat II.
Kiíró: Magyar Telekom Nyrt., Budapesti Műszaki Egyetem, Budapesti Corvinus
Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Határidő: 2008. 12. 15.
Pályázhat: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
Corvinus Egyetem, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem nappali tagozatos, a
2008/09-es tanév I. félévében aktív státuszú hallgatói vehetnek részt,
bármely évfolyamon és szakon végezzék is tanulmányaikat
-------------------------
MobilNet Pályázat II.

Kreatív közösségi megoldások mobil szélessávon
Versenykiírás
A Magyar Telekom Nyrt. Lakossági Szolgáltatások Üzletág, továbbiakban
T-Mobile, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban
BME), a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE), és a Magyar
Képzőművészeti Egyetem (továbbiakban MKE) - a továbbiakban együttesen:
"Kiírók" - pályázatot hirdetnek a BME, a BCE és az MKE hallgatói számára,
"MobilNet Pályázat II. - Kreatív közösségi megoldások mobil szélessávon"
(továbbiakban Pályázat) címmel.

A Pályázat célja olyan konkrét, megvalósítható ötletek és megoldások
inspirálása, melyek a mobil szélessáv (mobiltelefon, mobilinternet) kreatív
alkalmazását célozzák, és elősegítik a közösségépítést, több embert
céloznak meg, újszerűek, egyediek és érdekesek. Az ötletek lehetnek többek
között weboldalak, köztéri installációk, számítógépekre vagy
mobilkészülékekre készített alkalmazások, egyéb megoldások vagy akár
mindezek kombinációja is.

Jelen Pályázat kiemelt célja, hogy a multidiszciplináris közös munkát
szorgalmazza a három Egyetem hallgatói között, így a Pályázaton az egyéni
hallgatók mellett két- vagy három fős, vegyes csoportok is indulhatnak.

Kik pályázhatnak?
A Pályázaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
Corvinus Egyetem, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem nappali tagozatos, a
2008/09-es tanév I. félévében aktív státuszú hallgatói vehetnek részt,
bármely évfolyamon és szakon végezzék is tanulmányaikat. A Pályázatra a
három egyetem hallgatói egyénileg, vagy 2-3 fős vegyes csoportokat alkotva
pályázhatnak. Csoportos pályázat esetén megkötés, hogy a csoport 2 vagy 3
tagja legalább két külön felsőoktatási intézmény hallgatója legyen. Egyéni
pályázó indulhat csapatban is, és több pályamunka tervet leadhat akár
egyénileg, akár csoportosan.

Egyéni pályázók
A Pályázatra regisztrálni minden egyéni pályázónak az alábbiakban megadott
módon és elérhetőségeken lehet.

Regisztráció egyéni pályázók számára
A regisztráció során a Pályázó nevét, személyes adatait (név, kar, szak,
évfolyam, lakcím) és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) kell megadni.
Az adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal. A regisztráció
feltétele továbbá egy rövid pályamunka terv leadása.

A pályamunka terv a pályamunka alapját adó elképzelés rövid, vázlatos
bemutatása. A pályamunka tervet a pályázóknak Microsoft Word dokumentumban
kell leadniuk, a terv terjedelme maximum 10-15 mondat.

A Pályázatra történő regisztráció határideje: 2008. október 20. (hétfő, 17
óra)

Regisztráció: BME: szelessav at aut.bme.hu
BCE: http://mobilnet2.uni-corvinus.hu
MKE: mobilnetpalyazat at mke.hu

A pályázat menete
A pályázók feladata a későbbiekben a pályamunkatervben benyújtott ötlet
kidolgozása, a projekt megvalósítása.
A pályamunkák benyújtásának módjáról és feltételeiről további információk a
pályázat weboldalán (http://www.t-mobile.hu) találhatók.

A pályamunkák leadási határideje: 2008. december 15. (hétfő), 17 óra
Az egyéni pályázók elbírálása és díjazása intézményenként külön-külön
történik.

Díjak
I. helyezett: 1 db HP Compaq 6730s típusú notebook 1 éves ingyenes belföldi
mobilinternet-használattal
II. helyezett: 1 db Samsung F480 típusú mobiltelefon 1 éves ingyenes
belföldi mobilinternet-használattal
III. helyezett:1 db Nokia 6650 típusú mobiltelefon féléves ingyenes
belföldi mobilinternet-használattal

Csoportos pályázók
A pályázaton 2 vagy 3 fős csapatok is indulhatnak. Csapatok alakításánál
feltétel, hogy a csoport 2 vagy 3 tagja, a Pályázatban részt vevő két vagy
három különböző egyetem hallgatója legyen. (pl.: 1 fő BCE - 1 fő MKE, 1 fő
MKE - 2 fő BME, 1 fő BCE - 1 fő BME - 1 fő MKE, 1 fő BCE - 2 fő MKE, 1 fő
BME - 1 fő BKE - 1 fő MKE)

Csoportos pályázók regisztrációja
A csoportos pályázatnak nem feltétele, hogy a regisztráció során már a kész
csapatok adják le jelentkezésüket. A Pályázatra regisztrálni minden
pályázónak saját Egyetemén lehet - a weboldalon megadott módon és
elérhetőségeken. A pályázónak regisztrációja során jeleznie kell arra
irányuló szándékát, hogy pályázati ötletébe szívesen bevonná valamely másik
egyetem 1, illetve 2 hallgatóját, illetve szívesen közreműködne más
pályázók ötletének megvalósításában.

Azoknak a pályázóknak, akik csapatban szeretnének indulni, az egyéni
pályázókhoz hasonló adatokat (név, kar, szak, évfolyam, lakcím,
telefonszám, e-mail cím) kell leadniuk saját egyetemükön. A regisztráció
feltétele továbbá az egyéni pályázóknál felvázolt pályamunkaterv leadása
is. E rövid pályamunka tervet juttatják el a pályázat szervezői a másik két
egyetem regisztrált pályázóihoz, így annak olyan mélységűnek kell, lennie,
hogy felhívja a figyelmet a pályamunka alapját adó ötletre. A
pályamunkatervet a pályázóknak Microsoft Word dokumentumban kell leadniuk.

A Pályázatra történő regisztráció határideje: 2008. október 20. (hétfő, 17
óra)

Regisztráció:
BCE: http://mobilnet2.uni-corvinus.hu

A Pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy nem indítják el a csoportos
kategóriát, amennyiben 6-nál kevesebb csapat regisztrál a megadott
regisztrációs határidőig.

Csoportok alakítása
Pályázat kiírói, kellő számú csoportos részvételre való regisztráció esetén
- előre leegyeztetett időpontban és helyszínen - lehetőséget biztosítanak a
személyes találkozóra és a pályázati ötletek - személyes prezentáció
formájában történő - bemutatására. A találkozón minden, a pályázatra
jelentkező hallgató részt vehet, bemutathatja ötletét, és tetszőlegesen
választhatja ki mindenki a jelentkezők közül leendő csapattársait. A
találkozó időpontját és helyszínét a Pályázat honlapján tesszük közzé. A
találkozóról a pályázókat e-mailben is értesítjük.

A személyes találkozó után a tetszőlegesen megválasztott "csoportvezető"
regisztrálhatja a csapatot a csoportos jelentkezéshez megadott
elérhetőségen. Csapatok regisztrációja során a regisztrációt végző
csoportvezető felelős a másik két tag személyes adatainak pontos
megadásáért (az egyéni pályázók adatainak megfelelően). Az adatok
helyességéért a pályázók felelősséget vállalnak. A kész csapatokat 2008.
november 7-ig kell regisztrálni.

Csoportos pályázóknak a pályamunkák leadási határideje: 2008. december 15.
(hétfő), 17 óra
A csoportos pályázók elbírálása az egyéni pályázóktól külön, csoportos
kategóriában történik.

Díjak
I. helyezett: személyenként 1 db HP Compaq 6730s típusú notebook 1 éves
ingyenes belföldi mobilinternet-használattal
II. helyezett: személyenként 1 db Samsung F480 típusú mobiltelefon 1 éves
ingyenes belföldi mobilinternet-használattal
III. helyezett: személyenként 1 db Nokia 6650 típusú mobiltelefon féléves
ingyenes belföldi mobilinternet-használattal
Konzultációk
A T-Mobile mindkét pályázati szakaszban konzultációval segíti a pályázók
munkáját. A konzultáció időpontja a weboldalon lesz elérhető.
A hallgatóknak lehetőségük van minden résztvevő egyetemen konzultációt
folytatni bármely a pályázati weboldalon megnevezett tanárral, oktatóval.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályamunkák elbírálását szakértőkből álló zsűri végzi. A zsűri
tagjainak névsorát Kiírók a Pályázat weboldalán teszik közzé.

A Pályázat során külön történik az egyéni és a csoportos pályázók
elbírálása és díjazása. Az egyéni pályázók elbírálása és díjazása külön,
oktatási intézményenként történik. A csoportos pályázók elbírálása az
egyéni pályázóktól külön, csoportos kategóriában történik.

A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

Az elbírálás szempontjai
- Újszerűség, egyediség (valóban a mobilinternet technológián alapul-e a
pályamű, vagy csupán a "vezetékes" technológiából jól ismert alkalmazás
adaptációja.)
- Megvalósíthatóság
- Kidolgozottság
- Hozzáadott érték
- A pályamű technikai és esztétikai értelemben vett kidolgozottsága,
színvonala

Eredményhirdetés
2009. január vége (pontos időpont a weboldalon lesz olvasható)
A nyertesek az eredményeket a pályázati weboldalon nézhetik meg. A
nyertesek e-mail-ben is értesítést kapnak.
(Kiírók fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumban megadott határidők
a későbbiekben változhatnak. Az időpontok és határidők változásáról a
pályázók a Pályázat hivatalos weboldalán tájékozódhatnak. A regisztrált
pályázók a módosításokról e-mailben is értesítést kapnak.)

Díjátadás
A pályázat nyertesei nyereményük átvételének pontos helyéről, időpontjáról
és módjáról az eredményhirdetéskor értesülnek. A nyertes pályamunkák
kiállításra kerülnek a pályázat lezárását követően. A kiállítás részleteit
Kiírók a pályázati weboldalon teszik közzé. A regisztrációval a pályázó
egyben kéri a Kiírókat, hogy amennyiben az általa benyújtott pályázat és
pályamű az első három helyezett között vagy a T-Mobile által különdíjjal
jutalmazott pályázatok, pályaművek között van, és azt arra alkalmasnak
ítéli, akkor a pályamunkát a Kiírók által választott helyszínen kiállítsák.

A T-Mobile fenntartja a jogot különdíjak kiosztására.

A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Kiírókkal és azok
megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek a
díjátadón, vagy esetleges akadályoztatásuk esetén az azt követő 30 napon
belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázók
bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása
meghiúsul, úgy e körülmény a Kiírók terhére nem értékelhető, és a
nyereményre való jogosultság elvész.

A díjak készpénzre nem válthatók, másra kizárólag a Kiírók előzetes
hozzájárulásával ruházhatók át. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb
esetlegesen felmerülő közterhet a Magyar Telekom Nyrt. fizet meg.

További információk
A Pályázat további részletes információi, a Pályázat hivatalos weboldalán,
a http://www.t-mobile.hu címen érhetők el. Kiírók minden, a pályázattal
kapcsolatos információt ezen a weboldalon tesznek közzé, illetve itt
tájékoztatnak az esetleges módosításokról is. A weboldalon tekinthetők meg
a Pályamunkák leadásának pontos feltételei, a formai követelmények, itt
tekinthető továbbá meg a konzultációba bevonható személyek névsora és a
zsűri ismertetése is.

A Kiírók a pályázati weboldalon teszik közzé a pályázattal kapcsolatos
hirdetményeket, a konzultációk időpontját, valamint a határidőket és az
eredményeket.

Egyéb rendelkezések
A Pályázó szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig
nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből
semmilyen elemet, úgy, hogy azt a szerzői jog, vagy bármilyen egyéb jogi
jogosultja írásban nem engedélyezte.

A Pályázó kötelezi magát, hogy a pályázaton való részvétele során, valamint
a pályázattal kapcsolatban azt követően is, minden tőle elvárhatót megtesz
annak érdekében, hogy a Magyar Telekom Nyrt. jó hírneve ne sérüljön.

A pályázati munka leadásával a Pályázó a pályamunkával kapcsolatos minden
szerzői vagyoni és egyéb jogot átruház a Magyar Telekom Nyrt. Lakossági
Üzletágára, a pályázat közzétételét illetően, bármilyen nyelven, időbeli és
térbeli korlátozás nélkül. A pályázat, és az abban található ötletek,
javaslatok üzleti célú hasznosítása további megállapodás tárgyát képezik.

A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezett, feltétel nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Kiírók
nyilvánosságra hozzák, illetve a Pályázat honlapján megjelentessék.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásakor kép-, hang- és
filmfelvétel is készülhet róla. Így a fentiek alapján hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Kiírók
bármelyike által szervezett - reklám promóciókhoz történő felhasználásához
idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A pályázaton való részvétel azt jelenti, hogy a Pályázó jelen pályázati
szabályokat maradéktalanul elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri
el.

A Kiírók fenntartják a pályázati kiírás - részben vagy egészben való
-módosításának jogát, valamint a pályázati feltételek megváltoztatásának
jogát. Az esetleges változtatások leírása a pályázati weboldalon olvasható,
valamint a regisztrált pályázók minden változásról e-mailben is értesítést
kapnak.

A versennyel kapcsolatos aktuális információk megtekinthetőek a pályázati
weboldalon, a http://www.t-mobile.hu címen.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról