[Pályázatok] Hajléktalan-ellátó intézmények támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Feb. 27., Sze, 10:34:41 CET


Cím: Hajléktalan-ellátó intézmények támogatása
Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2008. 04. 15.
Pályázhat: minden magyarországi székhelyű hajléktalan-ellátást végző
szervezet
-------------------------
A Hajléktalanokért Közalapítvány felhívást tesz közzé
                hajléktalan-ellátó intézmények támogatására


Támogatás igényelhető a következő célok megvalósítására:
1. a. A téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett
költségeihez támogatás biztosítása;
b. Támogatás biztosítása a hideg időszak, illetve váratlan események
következtében kialakuló ellátási nehézségek és olyan események
elkerülésére, melyek könnyen ellátási krízishez és az utcán élő hajléktalan
emberek közvetlen életveszélybe kerüléséhez vezetnének;
c. Olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
támogatásban részesített intézmény biztosítsa azon feltételeket, melyek
EszCsM 1/2000-es rendeletében meghatározott szolgáltatások biztosításához
szükségesek, így az intézmény működési engedélyének megszerzésében,
megtartásában lényeges szerepük van.
2. Támogatás biztosítása a hajléktalanellátás területén működő, társadalmi
erőforrásokat mozgósító, önkéntes munkát hasznosító szervezetek részére,
melyek működési engedéllyel nem rendelkeznek, de hiánypótló tevékenységet
végeznek.

A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Hajléktalanokért Közalapítvány
között kötött 23 354-1/2007-SZMM iktatószámú szerződés.

A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege:
Az 1. pont esetében 20 000 000 forint, a 2. pont esetében 10 000 000 forint
a rendelkezésre álló támogatási keret.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás igénylésének feltételei:
Támogatási kérelmet 2007. november 1. és 2008. április 30. között felmerülő
költségekre nyújthat be minden, magyarországi székhelyű
hajléktalan-ellátást végző szervezet.
A megítélhető támogatás maximális összege programonként 1 000 000 forint.

A támogatás igénylésének módja:
A támogatás a közalapítvány postacímére (1475, Budapest, Pf. 378), a
szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával benyújtott kérelemmel
igényelhető. Támogatási kérelmek folyamatosan, de legfeljebb 2008. április
15-ig nyújthatók be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a támogatást igénylő szervezet alapadatait (székhely, postacím, képviselő
neve, adószám, számlavezető pénzintézet neve és számlaszám, programfelelős
neve, telefonos és e-mail elérhetősége);
- a támogatandó program ismertetését az egyes támogatási pontoknál
megjelölt feltételeknek megfelelően;
- a működési engedély megtartásával kapcsolatos támogatási pont esetében a
működési engedélyeztetés dokumentumainak másolatát, ha van ilyen;
- a programhoz igazodó részletes költségvetést (az önerő feltüntetésével,
amennyiben rendelkezésre áll).

A támogatás elbírálása:
A támogatási kérelmeket a közalapítvány kuratóriuma folyamatosan, a
rendelkezésre álló keret erejéig, minden esetben egyénileg bírálja el. A
bírálat eredményéről a közalapítványi iroda értesítést küld a kérelmet
benyújtónak.

A támogatásról információ kérhető:
Hajléktalanokért Közalapítvány, Közalapítványi Iroda
Varga Dóra 1/261-7704
http://www.hajlektalanokert.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról