[Pályázatok] Hajléktalanokat segítő karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 12., P, 09:51:27 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: Hajléktalanokat segítő karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző
szervezetek támogatása
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2004. 11. 22.
Pályázhat: fővárosi társadalmi szervezetek
-------------------------
Budapest Főváros Főpolgármestere a módosított 19/1998. (IV. 15.) Főv. Kgy.
számú önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. e) pontja alapján pályázatot
hirdet a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő 7 db
bérlakásra, amelyre a Fővárosi Önkormányzatot egyszeri bérlőkiválasztási
jog illeti meg.
A pályázható lakások Budapest területén, többségük a VIII., valamint XIII.,
kerületekben találhatók, egy-egy lakás a VII., a X., valamint a XX.
kerületben fekszik. Többségük 1 szobás, komfortos illetve komfort nélküli
komfortfokozatú, 2 lakás 2 szobás, egy lakás pedig szükséglakás. A lakások
jegyzéke a pályázni kívánó szervezetek részére megtekinthető a
Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályán (Budapest, V. ker. Városház u.
9-11. III. em. 431. szoba). A pályázható lakások alapvetően rossz műszaki
állapotúak, felújításuk, lakható állapotba hozásuk jelentős költséggel jár.
A felújítási költség lakásonként kb. 300 - 600 ezer forint körül várható,
amely összeg saját munkával lényegesen csökkenthető.
A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt, amelynek alapján
- a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a nyertes karitatív, illetve
hajléktalan ellátást végző egyéb szervezet részére, (továbbiakban
Szervezet) hogy az általuk javasolt személy/ek/ a megjelölt lakásra bérleti
szerződést köthet/nek/. A Szervezet vállalja, hogy saját munkával, saját
forrásai terhére a lakást felújítja, lakható állapotba hozza. Amennyiben e
kötelezettségét a Szervezet nem teljesítené, úgy a következő pályázatokon
pályázata érvénytelennek minősül.
- Budapest Főváros Főpolgármestere választja ki a bérlőt, akivel a
tulajdonos fővárosi kerületi önkormányzat köt bérleti szerződést, amelynek
alapján bérlővé válik.
A lakások konkrét címeit csak a pályázatok elbírálását követően, de a
megállapodás aláírását megelőzően adjuk meg.
A lakások lakbére a tulajdonos kerületi önkormányzat rendelete szerint
kerül a bérleti szerződésben meghatározásra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. november 22. 12 óra
A pályázat elbírálásának határideje:2004. december 31.
A pályázatot a Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályához (Budapest, V.,
Városház u. 9-11.) kell benyújtani 1 példányban, amelyhez csatolni kell:
1. Ismertetőt a szervezet eddigi tevékenységéről, a Szervezet alapító
okiratát, továbbá karitatív szervezet esetében a bírósági bejegyzésről
szóló végzést is.
2. A bérlőkiválasztásra javasolt személy adatait, életkörülménye
bemutatását és a vele kapcsolatos eddigi gondozási, illetve szakmai
tevékenység ismertetését, illetve amennyiben a pályázó Szervezet nyertes
lenne, milyen további szakmai segítséget nyújtanának a javasolt személynek,
illetve családnak.
3. A hiánytalanul kitöltött űrlapot.
A benyújtott pályázatnak érvényességi kelléke, hogy a karitatív illetve a
hajléktalan ellátást végző egyéb Szervezet a bérlőkiválasztásra javasolt
személyeket rangsorolja. A rangsor utólagos megváltoztatására, továbbá a
nyertes személyre vonatkozó javaslat Szervezet részéről történő utólagos
"visszavonására" eredményesen nincs lehetőség.
Ugyancsak érvényességi kellék, hogy a Szervezet közölje milyen szempontok
alapján tett javaslatot a leendő bérlők személyére, illetve a javasoltakat
milyen sorolási elvek szerint rangsorolta.
A pályázatot a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a
Főpolgármester bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Lakás Ügyosztályon kérhető
(telefon: 327-1000/ 25-56 mellék), www.budapest.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról