[Pályázatok] A kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő intézmények működéstámogatása (KAB-AL-04)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 29., Cs, 09:55:30 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: A kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű, illetve
ártalomcsökkentő intézmények működéstámogatása (KAB-AL-04)
Kiíró: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitás
Határidő: 2004. 08. 27.
Pályázhat: Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, köztestületek,
alapítványok, közalapítványok, egyházak, intézmények.
-------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figyelem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A Gyermek-, Ifjúsági És Sportminisztérium a pályázat szövegét több ponton
is megváltoztatta. Ezért a Szerkesztőség a pályázati kiírást újra elküldi a
megrendelőknek.


A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatot hirdet a
kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó alacsonyküszöbű, illetve
ártalomcsökkentő intézmények működésének támogatására.
A pályázat kódja: KAB-AL-04-B
1. A pályázat célja és jogcíme
1.1 A pályázat célja az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő, különös
tekintettel az elérő programokat végző szervezetek működésének segítése a
"Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentum
szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.
1.2 A pályázat keretében támogatás nyújtható az adott intézmény működésével
összefüggésben felmerült költségek fedezetére, ezen belül pl. közüzemi
számlák kiegyenlítésére, személyi juttatásokra, az intézmény szakmai
programjának megvalósításához szükséges fogyóeszközök beszerzésére,
gépkocsival rendelkező intézmények esetén annak/azoknak a működtetési
(biztosítási) költségére.
Azok a pályázók, akik a KAB-AL-04-A kategóriában eredményesek (nyertesek)
voltak, csak 2005. január 1. és 2005. május 31. közötti időszakra
nyújthatják be pályázatukat.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 61 580 000 Ft,
azaz hatvanegymillió-ötszáznyolcvanezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi
CXVI. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXIV. Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztérium fejezet 2/3/5 a Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia
megvalósítása előirányzata, valamint 480 000 Ft tekintetében ugyanezen
törvényhely XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet 2/3/4
Alacsonyküszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési
támogatása előirányzata biztosítja.
3.A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Pályázati Szabályzat szerint egy összegben, előfinanszírozás
formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 90%-a lehet, amely legalább 500 000 Ft, azaz ötszázezer
forint és legfeljebb 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.gyism.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja
magát a Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.
4.2. Belföldi székhelyű
- gazdasági társaságok;
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok;
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
melyeknek alapító okiratában, működési szabályzatában deklarált módon
jelennek meg a pályázati felhívásban szereplő célkitűzések.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje 2004. augusztus 27. (melynek
megvalósulási ideje 2005. május 31.)
6.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.gyism.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit 2/2004. (II. 26) GYISM
rendelet és a Pályázati Szabályzat tartalmazza. Az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Pályázati Szabályzat tartalmazza. A
beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a Pályázati
Szabályzatban meghatározott eljárás szerint. A rendelet és a szabályzat
letölthető a www.gyism.hu/palyazat honlapról.
6.4. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.gyism.hu/palyazat honlapon;
- a GYISM Információs és Szolgáltató Irodában (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út
57.);
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI
9022 Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs,
Mária u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u.
2., tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a,
tel.: 52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.,
tel.: 46/506-348).
6.5. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.gyism.hu
és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes programűrlapon kell
nyilatkoznia!)
- már működő intézményeknél nyilatkozat arról, hogy rendelkezik működési
engedéllyel (annak másolata nyertes pályázat esetén a szerződéskötéskor
becsatolandó);
- a program megvalósításához szükséges legalább 10%-os önrész biztosítása
és a programűrlapon történő feltüntetése;
- nyilatkozat arról, hogy a támogatandó alacsonyküszöbű intézmény minimum 2
éve folyamatosan működik;
- amennyiben gépjármű működtetési költségeire pályázik, úgy szükséges a
gépjármű tulajdonjogának igazolása (annak másolata nyertes pályázat esetén
a szerződéskötéskor becsatolandó)
8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- terápiás kapcsolatokkal még nem rendelkező kábítószer-fogyasztóknak
nyújtanak szolgáltatást;
- rendelkeznek minőségbiztosítási rendszerrel;
- lehetőséget biztosítanak a programon belül szupervízióra.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 8.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Relevancia, szakmai megalapozottság
Mennyire felel meg a pályázat a célcsoportok szükségleteinek?
Mennyire felel meg a pályázat a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására c. dokumentum céljainak és prioritásainak?
A program, szolgáltatás várható hatása (tud-e működni ártalomcsökkentő
tevékenység a pályázó intézményben)?
2. Módszertan, szakmai megalapozottság
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
A program, szolgáltatás szükségessége (alkalmas-e az intézmény
ártalomcsökkentő programok megvalósítására)?
Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható mutatókat a
program eredményeire vonatkozóan?
3. Fenntarthatóság
Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei pénzügyileg (hogyan
finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után)?
Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei intézményileg (a
program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a struktúrák, amelyek
lehetővé teszik a tevékenységek folytatását?)
4. Költségvetés és költséghatékonyság
Mennyire szükségesek a tervezett kiadások a program megvalósításához?
A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a  gazdaságosság és
költséghatékonyság követelményének?
5. Irányítási kapacitás és szakértelem
Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok
megvalósításában?
Mennyire kielégítő a pályázó jelenlegi menedzsmentje?
(ide értve a humánerőforrást, szervezeti struktúrát, szervezeti kultúrát,
felszereléseket és a program költségvetésének kezelését)
Együttműködik-e más intézménnyel?
6. Prioritási szempontok értékelése
A pályázó rendelkezik minőségbiztosítási rendszerrel és lehetőséget
biztosít a programon belüli szupervízióra?
Terápiás kapcsolatokkal még nem rendelkező kábítószer-fogyasztóknak
nyújtanak szolgáltatást?
9.2. Az érvényes pályázatokról a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2004.
október 15-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a
www.gyism.hu honlapon, a döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat
a Pályázatkezelő értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek
tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes
szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést a gyermek-, ifjúsági és
sportminiszter nevében a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról