[Pályázatok] A szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések (KAB-RE-04-A/B/C(D/E/F)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 29., Cs, 09:55:07 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: A szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
fejlesztések (KAB-RE-04-A/B/C(D/E/F)
Kiíró: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitás
Határidő: 2004. 08. 27.
Pályázhat: Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, köztestületek,
alapítványok, közalapítványok, egyházak, intézmények.
-------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figyelem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A Gyermek-, Ifjúsági És Sportminisztérium a pályázati kiírást több ponton
is megváltoztatta. Ezért a Szerkesztőség a pályázati kiírást újra elküldi a
megrendelőknek.


A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatot hirdet a
szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
fejlesztések támogatására
A pályázat kódja: KAB-RE-04-(D/E/F)
1. A pályázat célja, kategóriái és jogcíme
1.1. A pályázat célja a gyógyult szenvedélybetegek reszocializációját,
reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő
fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció).
1.2. Pályázati kategóriák
D) kategória: Gyógyult szenvedélybetegeknek a munka világába való
visszatérését elősegítő képzések, tanfolyamok támogatása.
E) kategória: Védett szállás, félutasház kialakításának, illetve
fejlesztésének a támogatása.
F) kategória: Reszocializációs vagy reintegrációs tevékenységet végző
intézmények (védett munkahely) kialakításának, illetve fejlesztésének a
támogatása.
1.3. A pályázat keretében támogatás nyújtható
D) kategóriában dologi kiadásokra (pl. részvételi díj, szállásköltség,
utazási költség a program megvalósításához szükséges fogyóeszközök
költsége);
E) és F) kategóriában felhalmozási kiadásokra.
Azok a pályázók, akik a KAB-RE-04-A/B/C kategóriában eredményesek
(nyertesek) voltak, csak olyan új programmal pályázhatnak, amelyek 2005.
január 1. és 2005. május 31. között valósulnak meg.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 47.050.000 Ft,
azaz negyvenhétmillió-ötvenezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi
CXVI. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXIV. Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztérium fejezet 2/3/5 a Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia
megvalósítása előirányzata, valamint 50 000 Ft tekintetében ugyanezen
törvényhely XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet 2/3/4
Alacsonyküszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési
támogatása fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Pályázati Szabályzat  szerint egy összegben, előfinanszírozás
formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 90%-a lehet, amely az:
D) kategória esetén legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint;
E) kategória esetén legfeljebb 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint;
F) kategória esetén védett munkahelyen való foglalkoztatásnál nem lehet
kevesebb, mint 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.gyism.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja
magát a Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.
4.2. Belföldi székhelyű
- gazdasági társaságok;
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok;
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- szociális, egészségügyi, oktatási intézmények;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
amelyeknek alapító okiratában, alapszabályában, működési szabályzatában
deklarált módon jelennek meg a pályázati felhívásban szereplő célkitűzések.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102.
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje 2004. augusztus 27. (melynek
megvalósulási határideje 2005. május 31.).
6.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.gyism.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit 2/2004. (II. 26) GYISM
rendelet és a Pályázati Szabályzat tartalmazza. Az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Pályázati Szabályzat tartalmazza. A
beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a Pályázati
Szabályzatban meghatározott eljárás szerint. A rendelet és a szabályzat
letölthető a www.gyism.hu/palyazat honlapról.
6.4. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.gyism.hu/palyazat honlapon;
- a GYISM Információs és Szolgáltató Irodában (1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út
57.);
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI
9022 Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs,
Mária u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u.
2., tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a,
tel.: 52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.,
tel.: 46/506-348).
6.5. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.gyism.hu
és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes pályázati űrlapon
kell nyilatkoznia!)
- egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
E) és F) kategóriában, fejlesztés esetén
- a pályázó legalább a működési engedély megszerzését követő - ennek
hiányában a cégbírósági bejegyzést követő - 1 naptári éve működik, melyről
a pályázat benyújtásakor nyilatkozik (nyertes pályázat esetén ezt a tényt
igazoló hiteles dokumentumot a szerződéskötés előtt becsatolni szükséges).
F) kategóriában
- legalább egy évig biztosítja a foglalkoztatást, legkevesebb napi 4
órában, mely tényt a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal vállalja
(nyertes pályázat esetén e nyilatkozat eredeti, hiteles példányát a
szerződéskötés előtt becsatolni szükséges).
8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- olyan régióban kezdik meg működésüket, ahol eddig még nem volt hasonló
tevékenység.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság, az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 8.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Relevancia, szakmai megalapozottság
Mennyire felel meg a pályázat a célcsoportok szükségleteinek?
Mennyire felel meg a pályázat a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására c. dokumentum céljainak és prioritásainak?
Mennyire valószínű, hogy a programnak érzékelhető hatása lesz
célcsoportjaira?
2. Módszertan, szakmai megalapozottság
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
Milyen a program, szolgáltatás létjogosultsága, újszerűsége?
Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható mutatókat a
program eredményeire vonatkozóan?
3. Fenntarthatóság
Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei pénzügyileg (hogyan
finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után)?
Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei intézményileg (a
program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a struktúrák, amelyek
lehetővé teszik a tevékenységek folytatását)?
4. Költségvetés és költséghatékonyság
Mennyire szükségesek a tervezett kiadások a program megvalósításához?
A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a gazdaságosság és
költséghatékonyság követelményének?
5. Irányítási kapacitás és szakértelem
Mennyire kielégítő a pályázó szakmai felkészültsége?
Mennyire kielégítő a pályázó jelenlegi menedzsmentje?
(ide értve a humánerőforrást, szervezeti struktúrát, szervezeti kultúrát,
felszereléseket és a program költségvetésének kezelését)
Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok
megvalósításában?
Együttműködik-e más intézménnyel?
6. Prioritási szempontok értékelése
A pályázó olyan régióban kezdi meg működését, ahol eddig nem volt hasonló
tevékenység.
9.2. Az érvényes pályázatokról a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2004.
október 15-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a
www.gyism.hu honlapon a döntést követő 15. napig közzéteszi.. A pályázókat a
Pályázatkezelő értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek
tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes
szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést a gyermek-, ifjúsági és
sportminiszter nevében a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról