Csendes Percek május 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Május. 4., Szo, 05:37:01 CEST


            2013. május 4. szombat            

Jn 21,2-17.

2 Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél,
a galileai Kánából és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még
kettő. 3 Simon Péter így szólt hozzájuk: "Elmegyek halászni." Ők erre
ezt mondták: "Mi is elmegyünk veled." Elindultak, és beszálltak a
hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 4 Amikor már reggel lett,
megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.
5 Jézus ekkor megkérdezte tőlük: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" Így
válaszoltak neki: "Nincs." 6 Ő pedig ezt mondta nekik: "Vessétek ki a
hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!" Kivetették tehát, de kivonni
már nem tudták a rengeteg hal miatt. 7 Ekkor odaszólt Péterhez az a
tanítvány, akit Jézus szeretett: "Az Úr az!" Amikor Simon Péter
meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen
volt, és belevetette magát a tengerbe. 8 A többi tanítvány pedig a hajón
jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz
könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. 9 Amint kiszálltak a
partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 10 Jézus így szólt
hozzájuk: "Hozzatok a most fogott halakból!" 11 Simon Péter beszállt, és
kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint
százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. 12
Jézus erre ezt mondta nekik: "Jöjjetek, egyetek!" A tanítványok közül
azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy
az Úr ő. 13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik;
ugyanúgy a halat is. 14 Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus
megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.
15 Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: "Simon, Jóna fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én
bárányaimat!" 16 Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia,
szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek téged." Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!" 17
Harmadszor is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem?
Ezért ezt mondta neki: "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek
téged." Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én juhaimat!

             SZERETSZ-E ENGEM?
             

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel
és valóságosan. (1Jn 3,18)

Korán reggel van, és a csodás Macquaire-tó partján sétálok. Könnyen el
tudom képzelni a fenti igeszakaszban leírt képet, s talán magamat is
beleképzelem. A fáradt és csalódott tanítványok találkoztak a
feltámadott Urukkal. Majd, amint ott ültek körben, Jézus odafordult
Péterhez, először azóta, hogy Péter megtagadta őt. Péter, szeretsz-e
engem? Péter a válaszában megerősítette szeretetét. Utána Péter megkapta
az élete következő időszakára való küldetést: Legeltesd az én juhaimat!
Valójában az Úr azt mondta neki: Ha valóban szeretsz, bizonyítsd be
azzal, hogy azt teszed, amire szükségem van, hogy tedd. Segíts másoknak
szeretniük engem, és bátorítsd őket hívő életükben. Jézusnak ez a
mondása a My Fair Lady musicalben az Eliza Dootle dalára emlékeztet,
melyben azt mondja frusztráltan: "Ne papolj nekem örökké tartó
szeretetről! Mutasd meg nekem azt most!" Viselkedésünk láttán Jézus
mondhatná: Ne csak mondd, hogy szeretsz, mutasd is meg! Mindennapi
életeddel, és viszonyulásaiddal.
Ez történik velünk, ha Krisztus közelében élünk, és hagyjuk, hogy
tápláljon minket.

Imádság: Urunk, köszönjük neked, hogy bár szeretetünk ingadozó, a te
szereteted erős és változhatatlan. Segíts, hogy növekedjék bennünk az
irántad való szeretet. Ámen.

Ha szeretem Krisztust, a cselekedeteim beszélnek róla.
Bill Willis (Új-Dél-Wales, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A HITÜKBEN INGADOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról