Csendes Percek április 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 2., K, 05:37:01 CEST


            2013. április 2. kedd             

1Jn 4,7-12.

7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret,
az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánul meg
Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a
világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát
engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent
soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő
szeretete lett teljessé bennünk.

             TERMÉSZETES VÁLASZ
             

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19)

Mostanában történt, hogy nővéremmel meglátogattuk a lányát és unokáit.
Ottlétünk alatt nagyon feltűnő volt, hogy a gyerekek mennyire szerették
a nagymamát, az ő Yaya-jukat. Az öt éves Kyler állandóan vele akart
lenni. Mikor asztalhoz ültünk, ragaszkodott hozzá, hogy Yaya mellé
kerüljön. Mikor az utcán sétáltunk, Yaya kezét fogta. Teljesen oda volt
érte. A hét vége felé megkérdeztem tőle: "Kyler, miért szereted Yaya-t
ilyen nagyon? Először csak megrántotta a vállát, és azt mondta: "Nem
tudom." Aztán hirtelen felragyogott az arca, mintha csak most jutott
volna eszébe: "Azért, mert szeret engem!"
Milyen egyszerű, őszinte válasz. Mindannyian azt kívánjuk, hogy
szeressenek bennünket, és szeretjük azokat, akik minket is szeretnek. A
nővérem kész lett volna életét adni az unokájáért, és Kyler megérezte
ennek a szeretetnek a mélységét. Velünk is ugyanez a helyzet. Nem azért
szeretjük Istent, hogy elnyerjük szeretetét. Azért szeretjük őt, mert
előbb szeretett minket. Ahogyan Kyler szeretete is egy természetes
felelet nagymamája szeretetére, a mi Isten iránti odaadásunk is egy
természetes válasz Isten irántunk való hatalmas szeretetére.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük szeretetedet. Hadd legyen irántad
érzett szeretetünk és odaadásunk nyilvánvaló a körülöttünk élők számára!
Ámen.

Hogyan juttatom kifejezésre Isten iránt érzett szeretetemet?
Debra Callaway (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A NAGYSZÜLŐKÉRT ÉS AZ UNOKÁKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról