Csendes Percek április 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 1., H, 05:37:02 CEST


            2013. április 1. hétfő            

Jn 15,9-17.

Jézus mondja: 9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is
titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. 10 Ha parancsolataimat
megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő
szeretetében. 11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen
bennetek, és örömötök teljessé legyen." 12 "Az az én parancsolatom, hogy
úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 13 Nincs
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.
14 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 15
Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz
az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit
hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. 16 Nem ti választottatok
ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy
elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy
bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17 "Ezeket
azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást."

               TÜKÖRKÉP
               

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Tudom, hogy a hajam hagy némi kívánnivalót, - mosolygott a férjem,
amint a konyha felé tartott a reggeli kávéjáért, - de épp most
pillantottam bele a tükörbe és elszörnyedtem a látványtól!
Elmosolyodtam én is, mert jól tudtam, miről beszél. Ki ne nézett volna
már tükörbe, és ne lepődött volna meg attól, amit látott. A tükrök
nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a külsőnket rendben
tartsuk, és a látvány befolyásolja a magunkról alkotott véleményünket.
De mi lenne, ha találnánk egy olyan tükröt, ami úgy mutatna meg, ahogyan
Isten lát minket.
Húsvét egy tökéletes tükre annak, ahogyan Isten irántunk érez. Ha a
keresztre pillantunk, azt látjuk, hogy Isten annyira szeretett minket,
hogy meghalt értünk, azért hogy kapcsolatba kerülhessen velünk. Mindez
arról beszél, Isten milyen értékesnek tart minden egyesünket. Mikor az
üres sírt szemléljük, láthatjuk, hogy akármi történik is, Istennek van
hatalma átvezetni minket bármin - még a halálon is. Ennek ismeretében
bizalommal nézhetünk szembe az élettel. Jézus azért jött, hogy az Atyát
megmutassa nekünk és visszatükrözze az Atya szeretetét. (Jn 14,8-9)
Húsvét arra hív minket, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint megváltásra
érdemes, kimondhatatlanul szeretett és örökkévalóságra teremtett
emberre.

Imádság: Istenünk, köszönjük szeretetedet. Segíts úgy szeretni másokat
és önmagunkat, ahogyan azt te teszed. Ámen.

Isten örökkévaló szeretettel tekint ránk.
Susan D. McBride (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTEN SZERETETÉBEN KÉTELKEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról