Csendes Percek április 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 3., Sze, 05:37:02 CEST


            2013. április 3. szerda            

Mt 28,1-15.

1 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai
Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2 És íme, nagy földrengés
volt, az ÚR angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a
követ, és leült rá. 3 Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája
fehér, mint a hó. 4 Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és
szinte holtra váltak. 5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az
angyal: "Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust
keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek,
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7 És menjetek el gyorsan,
mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!" 8
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel
futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9 És íme, Jézus
szembejött velük, és ezt mondta: "Legyetek üdvözölve!" Ők pedig
odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. 10 Ekkor
Jézus így szólt hozzájuk: "Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül
atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem."
11 Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a
városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. 12 Azok pedig
összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt
adtak a katonáknak, 13 és így szóltak: "Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel
odajöttek, és ellopták őt amíg mi aludtunk. 14 És ha a helytartó
meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból." 15
Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is
terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig.

            KRISZTUS FELTÁMADT!
             

Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!
Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek: az Emberfiának bűnös emberek
kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie és a harmadik napon feltámadnia.
(Lk 24,5-7)

A bibliaórán átbeszéltük a négy evangélista beszámolóját Jézus
feltámadásáról. Felfedeztük, hogy mind a négyen különböző szempontok
szerint írták le az eseményeket.
Még ha a feltámadásról szóló leírások különböznek is, mind a négy
evangélista egyetért egy központi igazságban: megfeszített Urunk
legyőzte a halált és három nap után feltámadt ígérete szerint (Lk 24,7).
Számunkra, akik a hitet választottuk, Krisztus halál felett aratott
győzelme üdvösséget szerzett, és felhatalmazott minket, hogy Isten
gyermekei lehetünk (Jn 1,12).
Most húsvétkor, feltámadt Urunkat ünnepelve, és reá emlékezve,
megvigasztal az a tudat, hogy mindnyájan Isten országának örökösei
lehetünk Krisztus feltámadása által. Jöhetünk különféle felekezeti
háttérből, Isten munkáját értelmezhetjük és láthatjuk különböző módon,
de Krisztus feltámadása feletti örömünkben és ünneplésünkben teljes
lehet bennünk az egység és az egyetértés.

Imádság: Istenünk, köszönjük neked Fiadban adott ajándékodat, kinek
feltámadását ünnepelhetjük. Dicsőségedet hirdetjük, mikor így
imádkozunk: "Mi Atyánk..." Ámen.

Húsvét ünnepe mit jelent számodra?
Philip Polo (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM KERESZTYÉN ORSZÁGBAN PRÓBÁLJÁK HITÜKET
MEGÉLNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról