Csendes Percek november 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 29., Cs, 05:37:02 CET


           2012. november 29. csütörtök           

Józs 5,10-15.

10 Amikor Gilgálban táboroztak Izráel fiai, elkészítették a páskát a
hónap tizennegyedik napján este Jerikó síkságán. 11 A páska második
napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből és pörkölt gabonát
ugyanazon a napon. 12 A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva,
hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izráel fiainak,
hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. 13 Amikor
Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll
előtte, kivont karddal a kezében. Odament hozzá Józsué, és megkérdezte
tőle: Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? 14 Az pedig így felelt:
Nem, hanem az ÚR seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué
arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki: Mit akar mondani
szolgájának az én Uram? 15 Az ÚR seregének a vezére ezt felelte
Józsuénak: Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz.
Józsué pedig úgy tett.

           NÖVEKEDVE A KEGYELEMBEN
            

A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld
terméséből. (Józs 5,12)

Amíg Izrael a pusztában vándorolt, manna hullott az égből, hogy
táplálja őket. Amikor beléptek az ígéret földjére, saját ételük
előállításáért ők lettek felelősek. Nekünk is időnként úgy tölti be
szükségeinket Isten, hogy semmi erőfeszítést nem kell tennünk. Így
könnyű felismerni és ünnepelni Isten áldását.
Isten akkor is munkálkodik, amikor az életnek egy olyan szakaszába
lépünk, ahol nekünk is részt kell vennünk Isten áldásainak
megvalósításában. Karrierem különböző pontjain megtapasztaltam már a
kegyelem mindkét formáját. Az első két munkámat kis erőfeszítéssel
szereztem. A harmadik hely keresésekor többszörös elutasításban volt
részem. Mégis ezek a nehéz tapasztalatok jó tulajdonságokat építettek ki
bennem, mint a rugalmasság és a bizalom, amikért hálás lehetek Istennek.
Isten kegyelmes volt hozzám, amikor könnyen találtam munkát. Aztán
láttam Isten kegyelmét gazdagodni és teljesebbé válni, amikor a pozíciót
sok erőfeszítés után kaptam meg.
A szerető szülő látni akarja, hogy gyermeke felelősséget tud vállalni.
Isten, a mi szerető Atyánk is azt akarja, hogy növekedjünk a
kegyelemben. Hogy erőfeszítést kell tenni, nem jelenti azt, hogy Isten
szeretete csökkent. A küzdelmekben való hűség mutatja meg: hálásak
vagyunk Isten kegyelméért.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, segíts megérteni, hogyan akarsz
munkálkodni bennünk és általunk. Ámen.

Nehézségeink túlélése Isten kegyelméről való bizonyságtétel.
illiam Smith (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MINDIG LÁSSUK ISTEN KEGYELMÉT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról