Csendes Percek november 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 22., Cs, 05:37:01 CET


           2012. november 22. csütörtök           

5Móz 8,11-20.

11 Vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem
tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma
parancsolok neked! 12 Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és
azokban laksz, 13 amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok
ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, 14 akkor föl ne
fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az ÚRról, aki
kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! 15 Ő vezetett
téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók
vannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény
kősziklából. 16 Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek
atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled.
17 Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem
ezt a gazdagságot! 18 Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked
erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre
esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is. 19 De ha mégis elfeledkezel
Istenedről, az ÚRról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és
azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül
elvesztek! 20 Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az ÚR
kiveszít előletek, ha nem hallgattok az ÚRnak, Isteneteknek a szavára.

             MIELŐTT ELTŰNÜNK
             

Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a
lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. (Jak 4,14)

Sosem felejtem az első igazi munkámat - a felelősség izgalmát, a
lelkesítő légkört, az első sokat ígérő fizetési csekket. Amíg folyt be a
pénz, a munka inkább játéknak tűnt. Régóta nem voltam olyan boldog. De
nemsokára ez az izgalom, lelkesedés és ígéret átadta a helyét a családos
létnek, a számláknak, és azoknak a váratlan körülményeknek, amelyek
egész éjjel képesek ébren tartani az embert.
Amint elég magabiztos voltam, hogy vegyek valamit "csak magamnak",
apróbb szerencsétlenségek ütöttek be - egy koccanás az autóval, orvosi
számlák. Hamarosan azt kezdtem érezni, hogy a rossz dolgok mindig épp
akkor történnek, amikor a pénzem kezd kényelmet és boldogságot vásárolni
nekem. Könnyű az anyagi gyarapodással büszkélkedni. A büszkeség gőghöz
vezethet, és ha pénzünk van, esetleg úgy érezzük, hogy nincs szükségünk
Istenre.
Természetesen hálát kell adnunk azért, amink van, de ne feledjük, hogy
mindez csak pára, "lehelet". Ez a gondolat lehet csüggesztő; de vigaszt
nyújt nekünk, hogy Isten sokkal nagyobb, és többet ad, minden pénznél
vagy földi tulajdonnál.

Imádság: Mennyei Atyánk, taníts minket ne a jólétünkkel, hanem veled
dicsekedni. Ámen.

Mit teszek a javaimmal, mielőtt - velük együtt - eltűnök?
Billy Collins (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A GAZDAGOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról