Csendes Percek január 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 19., Cs, 05:37:01 CET


           2012. január 19. csütörtök           

2Kor 3,7-18.

7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt,
úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége
miatt, 8 hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9 Mert ha a
kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság
szolgálata! 10 Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt
felülmúló dicsőség miatt. 11 Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel
inkább dicsőséges a maradandó. 12 Mivel tehát ilyen reménységünk van,
teljes nyíltsággal szólunk; 13 és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett
az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a múlandó dicsőség végét. 14 De az
ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a
lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak
Krisztusban tűnik el. 15 Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák,
lepel van a szívükön. 16 De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a
lepel. 17 Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke
által dicsőségről dicsőségre.

            MÉG MINDIG EGY HERNYÓ
            

Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét
mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által
dicsőségről dicsőségre. (2Kor 3,18)

A szünidei bibliatáborban megkérdezte lelkészünk: Mi történik, amikor
Jézust a szívünkbe hívjuk? Kis kezek röppentek a levegőbe. Egy ötéves az
első sorban karjával integetett, és majd kiesett a padból: "Hernyóvá
változunk!" - mondta teljes meggyőződéssel. Magam tanítottam az
osztályának, hogyan változik a hernyó pillangóvá; szüleivel együtt jót
nevettünk szavain.
Másnap a lelkész emlékeztetett, lehet, hogy valóban az történik, amit a
gyermek mondott. Újra olvasva a pillangó életének szakaszait
egyetértettem vele. A hernyónak mindössze két törekvése van: enni és
növekedni. Csak egy ideig tud növekedni, aztán le kell vetnie a régi
bőrét, hogy folytatni tudja az átalakulást. Ez négyszer-ötször
megtörténik, mire pillangó lesz.
Habár régóta követem az Urat, még mindig csak "hernyó" vagyok. A Zsid
6,1 szavai szerint mindnyájunknak törekednünk kell a tökéletesség felé.
Ahhoz, hogy Jézushoz hasonlóvá legyünk, Isten igéjéből táplálkozunk, és
növekszünk. Igen, van, amikor úgy tűnik, megálltunk a növekedésben. Akár
lustaságból, vagy a bennünket elöntő nehézségek miatt nem akarjuk
levetni régi "bőrünket". Isten azonban hűséges - mindig és örökké vezet
minket, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk.

Imádság: Istenünk, Szentlelked által formálj minket, hogy egyre inkább
olyanok legyünk, mint Krisztus. Ámen.

Az életünkben Isten munkája folyamatban van.
Anita Kramer (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI NEM AKAR VÁLTOZNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról