Csendes Percek január 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 18., Sze, 05:37:01 CET


            2012. január 18. szerda            

1Kor 13.

1 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 2 És ha
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3 És
ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet
pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 4 A szeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr. 8 A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog
töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen
ismeret: el fog töröltetni. 9 Mert töredékes az ismeretünk és töredékes
a prófétálásunk. 10 Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a
töredékes. 11 Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy
éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig
férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 12 Mert most tükör által
homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az
ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az
Isten. 13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek
közül pedig a legnagyobb a szeretet.

              NE INGERELD!
              

Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká
legyenek. (Kol 3,21)

Nagyon régen, amikor éppen, hogy megismertem Istent, olvastam egy
újságban a Biblia tanítását a szülők számára, hogy ne ingereljék
gyermekeiket. Ez egy világi újság volt, és valami oknál fogva nem tudtam
elhinni, hogy a Bibliában ilyen szavak lehetnek. Gyermekkorunk óta, már
akkor is, amikor még nem hittünk, hallottunk arról, hogy szüleinket
tisztelni kell. De nem hallottuk a fordítottját, hogy a szülőknek is
tekintettel kell lenniük gyermekeikre.
Azonnal kinyitottam a Bibliámat, és elkezdtem olvasni az Újszövetséget,
hogy megkeressem ezt a részt. Sokáig nem találtam, de azután
rábukkantam, és megértettem jelentését. Ez lett lányommal való
kapcsolatom alapja.
Amikor zavart gyermekem viselkedése, nagyon nagy vigaszt találtam
benne. Mottóként hordoztam a szívemben, és sokszor, amikor nehéz volt
gyermekemet nevelni, e szavak által az Úr megerősített. A lányom is
megtalálta Istent, és azt gondolom, ennek egyik oka, hogy hallgattam
Isten szavára, és ahelyett, hogy ingereltem volna, biztattam őt.

Imádság: Drága Istenünk, Vezetőnk, adj nekünk erőt, hogy mindig
biztassunk és tiszteljünk másokat. Ámen.

Mások tisztelete ajtónyitás lehet, hogy hitünkről beszéljünk.
Galina Samson (Voronyezs, Oroszország)

IMÁDKOZZUNK AZ ANYÁKÉRT ÉS LÁNYAIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról