Csendes Percek december 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 14., P, 05:37:02 CET


           2012. december 14. péntek            

Mt 1,18-25.

18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese
volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott
állapotban van a Szentlélektől. 19 Férje, József igaz ember volt, és nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala
megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a
Szentlélektől van. 21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő
szabadítja meg népét bűneiből." 22 Mindez pedig azért történt, hogy
beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23 "Íme, a szűz fogan
méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk
az Isten. 24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett,
ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25 de
nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett
el.

           A DOLGOK ROSSZRA FORDULNAK
           

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8,28)

Néha a feje tetejére áll az életünk. Váratlan nehézségek, munkahelyi
gondok jönnek elő, és még azokkal az emberekkel is megromlik a
kapcsolatunk, akikről azt hittük, hogy ismerjük, és szeretjük őket.
Miért történik mindez? Mivel érdemeltük ki?
József is ugyanezen tűnődhetett. Várta, hogy elvehesse Máriát, és most
a saját jegyese árulja el. De József igaz emberként úgy döntött, hogy
titokban elbocsátja Máriát, nehogy a közösség megbélyegezze, vagy még
rosszabb történjen vele. Azt nem tudjuk, József mennyi ideig
gondolkodott, hogy mi lehetne a legjobb megoldás, vagy mennyi ideig
gyötrődött, míg meghozta a döntést. Mária valószínűleg úgy gondolta,
áldás lesz számára, ha engedelmeskedik Istennek, miközben Józsefnek
egészen más elképzelése volt a jövőről. Isten azonban egy mennyei
hírnökön keresztül kijelentette Józsefnek, hogy mindez tőle van.
Mennyire másképp alakult volna a történet, ha József nem lett volna
hajlandó meghallani az igazságot!
Isten azt ígéri, hogy minden javukra szolgál az Istent szeretőknek (Róm
8,28). Néha nem így érezzük. Egy régi sérelem dédelgetése visszatarthat
minket attól, hogy elfogadjuk az igazságot. Az adventi időszak jó
alkalom, hogy elengedjük a régi sérelmeket, és elfogadjuk a szeretet és
a békesség ajándékait.

Imádság: Urunk, adj szemeket, hogy lássunk, füleket, hogy halljunk, s
észrevegyük munkádat életünkben. Ámen.

Régi sérelmeinket elengedve Isten békességének adunk teret.
Susan Engle (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A JEGYESPÁROKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról