Csendes Percek december 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 15., Szo, 05:37:02 CET


           2012. december 15. szombat           

Róm 8,35-39.

35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak
minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37 De
mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38 Mert
meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.

             VÉG VAGY KEZDET
              

Semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. (Róm 8,39)

Vajon a vég, vagy a kezdet lesz 2012 decemberének 22. napja, vagy marad
minden a megszokott medrében, és ugyanígy folytatódik az életünk? Sokan,
sokféleképpen értelmezik, elemzik és magyarázzák a jóslatokat,
fejtegetik a rejtélyes kódokat, a maják naptárát.
Egyesek a Földünk rétegeinek elcsúszásáról beszélnek,
dimenzióváltásokról, napokig tartó sötétségről, mások a ciklikus
ismétlődésekről, ami szerint jelenleg a Vaskor igájában szenvedünk, és
most lépünk majd át ismét abba a tiszta ősállapotba, ami nem más, mint a
békét, boldogságot, szeretetet hozó Aranykor. Számos cikk, könyv,
tanulmány, film látott már napvilágot ebben a témakörben az utóbbi
években, és bizony az emberek legtöbbje a sokrétű információáradatban
összezavarodott, egyesek kétségbeestek, némelyek bizakodnak, senki sem
közömbös, így, vagy úgy, de mindenkit foglalkoztat a bűvös dátum mögötti
titok. Látva a láncszerű gazdasági kríziseket, az egymásnak feszülő
indulatokat, az országok, népek, emberek közötti viszályokat, a morál és
az erkölcsök torzulásait, a mindennapos természeti katasztrófákat, a
fauna és a flóra pusztulását, józan ésszel arra a megállapításra kell
jutnunk, hogy ez így valóban nem mehet tovább, történnie kell valaminek.
Azonban bármi is lesz az, félelemre, pánikra nincs okunk akkor, ha
Istenünk akaratára, kegyelmére bízzuk életünk...

Imádság: Urunk, köszönjük a biztonságot benned. Ámen.

Az isteni hatalom mindenek felett áll.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A FÉLELMEK KÖZÖTT ÉLŐ FELEBARÁTAINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról