Csendes Percek december 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 6., Cs, 05:37:01 CET


           2012. december 6. csütörtök           

Róm 8,5-14.

5 Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig
Lélek szerint, a Lélek dolgaival. 6 A test törekvése halál, a Lélek
törekvése pedig élet és békesség, 7 minthogy a test törekvése
ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát,
és nem is tudja magát alávetni. 8 Akik pedig test szerint élnek, nem
lehetnek kedvesek Isten előtt. 9 Ti azonban nem test szerint éltek,
hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a
Krisztus Lelke, az nem az övé. 10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a
test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. 11 Ha pedig
annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül,
akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 12 Ezért,
testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk.
13 Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által
megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14 Akiket pedig Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai.

              EGY ÚJ KEZDET
              

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Minden reggel a városba menet egy sarki kisbolt mellett haladok el, ami
a város legforgalmasabb részén van. Általában reggel 8 előtt a bolt
tulajdonosa vidáman köszönti a járókelőket, köztük a kisdiákokat, akik
Fokváros belvárosa feletti domboldalon elhelyezkedő iskolába járnak.
Egyik reggel szemtanúja lehettem, ahogy a boltos két aprócska gyereknek
segített átkelni az úton. A gyerekek nevettek, ahogy a bácsi játékosan
és finoman továbblökte őket. Ez a kedvesség és törődés arra
emlékeztetett, ahogy a jó pásztor szemmel tartja a báránykáit.
Ebben az adventben, emlékezzünk arra, hogy Isten mindig velünk van -
figyel ránk, vezet minket, biztonságérzéssel tölt el, csakúgy, mint
ahogy a sarki boltos biztonságot ad az iskolásoknak minden nap.
Különösen ebben az időszakban vágyunk Isten Szentlelkére, hogy nyitott
szívet és elmét adjon változni bármiben, amiben változnunk kell. Az
advent emlékeztessen arra, hogy az Úr mindig velünk van, segítve minket
egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá lenni.

Imádság: Drága Istenünk, új kezdetért imádkozunk, hogy ahol a leginkább
szükségünk van rá: a szívünkben születhessen meg Jézus. Ámen.

Hol tapasztalhatom meg ma Isten vezető Szentlelkét?
Beatrice Smith (Nyugati-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A KÖZELI BOLTOSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról