Csendes Percek december 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 5., Sze, 05:37:01 CET


            2012. december 5. szerda            

Mt 18,15-20.

Jézus mondja: 15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg
négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. 16 Ha pedig nem
hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy
három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. 17 Ha nem hallgat
rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat,
tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. 18 Bizony, mondom
néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig
feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. 19 Bizony, mondom néktek
azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit
kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 20 Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."

             A MEGBOCSÁTÁS FELÉ
             

Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát
mennyei Atyátok. (Mt 6,14)

Megbocsátani nehéz. Régen, amikor a Mt 18,15-20 szakaszt olvastam,
mindig azokkal azonosultam, akiket megbántottak. Azt hittem, Jézus
igazolta a sértett érzéseimet, és példát állított, amivel jogom volt
kicsikarni mások megbánását és bocsánat kérését, amit megérdemeltem.
De az idő, tapasztalat, bibliatanulmányozás, keresztyén barátok
támogatása és a Szentlélek által új látást nyertem. A fenti ige nem
arról szól, hogy megbántottságom, sértettségem jogos lenne. Inkább
példát ad, hogyan győzhetjük le magunkat és szerethetjük azokat is, akik
talán eltévelyedtek.
De még ezzel az új megvilágítással együtt is harcolok a megbocsátásért
és azért a felelősségért, ami keresztyén emberként terhel: bocsássak meg
másoknak, valljam be a bűneimet, legyek számon kérhető, és maradjak
hiteles. Ahogy halad az idő, egyre inkább felismerem, mit kell tennem.
Amikor Istenre összpontosítunk, és nem kizárólag a saját érzéseinkre,
akkor szeretettel válaszolhatunk másoknak. Ha a Szentlélek
iránymutatását kérjük, Krisztus példáját tudjuk másoknak tükrözni.

Imádság: Megbocsátó Istenünk, segíts készségesen szeretnünk és
megbocsátanunk. Ámen.

Ahogy mi megbocsátunk, Isten is megbocsát.
Rick Beck (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZERETNÉNEK MEGBOCSÁTANI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról