Csendes Percek december 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 7., P, 05:37:02 CET


            2012. december 7. péntek            

Mt 2,1-15.

1 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király
idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt
kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az
ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." 3 Amikor
ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az
egész Jeruzsálemet. 4 Összehívatta a nép valamennyi főpapját és
írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.
5 Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a
próféta: 6 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a
legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem
származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt." 7 Ekkor
Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a
csillag feltűnésének idejét, 8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt
mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről;
mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és
imádjam őt!" 9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a
csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem
érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11 Bementek a
házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták
őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát. 12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne
menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
13 Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában,
és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj
Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra
fogja kerestetni a gyermeket." 14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és
anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15 Ott volt Heródes
haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által:
"Egyiptomból hívtam el fiamat."

              ISTEN EREJE
               

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.
Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus
ereje lakozzék bennem. (2Kor 12,9)

Az adventi időszak éles ellentétet mutat a hatalom és pénz utáni vágy,
illetve a hitre való hívás között. Folyamatosan bombáznak bennünket a
látszólag soha véget nem érő korrupcióról és hazugságokról szóló
beszámolókkal. Vajon maradt-e valaki, akiben egyáltalán megbízhatok ezen
a földön. Advent üzenete az utolsó fűszál, amibe kapaszkodhatunk.
Jézus születéséről szóló történetek mutatják, hogy Heródes idejében sem
volt másképp. Mennyi esélye maradt Máriának és Józsefnek a Római
Birodalom kinevezett helyi vezetője, Heródes kegyetlenségével szemben?
Minden a két egyszerű ember ellen szólt, akik semmi kapcsolattal nem
rendelkeztek, és egy távoli helyről származtak. Ráadásul a varázslók
Heródesnek egy király születéséről beszéltek. Mégis, Isten akarata
teljesült.
Isten az emberi gyengeséget használja fel az isteni hatalom
demonstrálására. Az Úr beszélt Pálhoz: "Elég neked az én kegyelmem, mert
az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Ennek legjobb példája a gyermek
Jézus születése ebbe a veszélyes és fenyegető világba. Jézus megmutatta,
hogy ami gyengeségnek tűnik, azt is tudja Isten használni.

Imádság: Urunk, erősítsd naponként hitünket azzal a tudattal, hogy
gyengeségünk által lesz erőd tökéletes. Ámen.

Isten az erőtlenségünket használja fel, hogy az igazság életre keljen,
és az élet megteljen igazsággal.
Bud Lawing (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK VEZETŐINK TISZTESSÉGESSÉGÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról