Csendes Percek november 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 29., K, 05:37:01 CET


            2011. november 29. kedd            

1Tim 6,3-19.

3 Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus
Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, 4 az
felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc
betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás,
gonosz gyanúsítás származik. 5 Ezek megbomlott elméjű és az igazságot
elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés
eszközének tekintik. 6 Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel,
7 mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8
De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. 9 Akik pedig meg
akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros
kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik.
10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva
egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
11 Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra,
kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre
elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 13
Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és
Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett
azzal a szép hitvallással, 14 hogy tartsd meg a parancsolatot
szeplőtelenül, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig.
15 Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen Hatalmasság, a
királyok Királya és uraknak Ura. 16 Övé egyedül a halhatatlanság, aki
megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem
látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom.
Ámen.
17 Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne
legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem
Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. 18 A
gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben,
adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, 19 gyűjtsenek
maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.

             ISTENBEN BÍZUNK
              

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne
legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem
Istenben. (1Tim 6,17)

Nemrégiben egy éttermi pénztárnál ki akartam fizetni az ebédemet, és
egy táblát vettem észre, ami teljesen megdöbbentett. "A pénzben bízunk."
- ez volt ráírva.
A Timóteushoz írt levél arra figyelmeztet, hogy a pénzben való
bizakodás csapdát jelent. Talán már megtapasztaltuk azt az ürességet,
amit ez a helytelen bizakodás okozhat. Valaki azt gondolja, hogy a
gazdagság minden problémára megoldást jelent. Ha elfogadjuk a Biblia
tanítását, jól tudhatjuk, hogy a pénz nem szabadit meg a problémáinktól.
Akár gazdagok vagyunk, akár szegények, nehézségeinket egyedül úgy
győzhetjük le, ha beismerjük tehetetlenségünket, és Istenhez fordulunk.
Mielőtt tanulmányaimat elkezdtem volna, lakást vásároltam banki
kölcsönre. A későbbiek folyamán a kamatok emelkedtek. Istenhez fordultam
bölcsességért, ahogyan a megtakarításaim egyre jobban apadni kezdtek.
Azt a vezetést kaptam, hogy beszéljek a kölcsönért felelős
banktisztviselővel, aki az átütemezést javasolta. Tanácsát megfogadtam,
és így vissza tudtam fizetni a lakáskölcsönt még az egyetemi éveim
alatt.
Ebből megtanultam, hogy Isten hűséges és bízhatunk benne minden
körülmények között. A hit útján, imádsággal és Isten bölcsességét,
segítségét kérve, átélhetjük életünk megújulását.

Imádság: Istenünk, segíts teljesen benned bízni. Ámen.

Mi pedig Istenben bízunk!
Mary Ng Shwu Ling (Szingapúr)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK AZ ANYAGIAKBAN BÍZNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról