Csendes Percek november 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 28., H, 05:37:01 CET


            2011. november 28. hétfő            

Jn 1,1-17.

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2 Ő kezdetben az Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek
világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem
fogadta be. 6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve
János. 7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és
hogy mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, de a
világosságról kellett bizonyságot tennie. 9 Az Ige volt az igazi
világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 10 A
világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 11
saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. 12 Akik pedig
befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem vérből, sem a test,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14 Az Ige testté lett,
közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 15 János
bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam:
Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én." 16 Mi pedig
valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17 Mert a
törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus
által jelent meg.

             KRISZTUS AJÁNDÉKA
             

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében. (Jn 1,12)

Egy régi diákom sétált be az irodámba. Jeffel hatodikos korában először
abban az iskolában találkoztam, ahol én voltam az igazgató helyettes.
Most már 18 éves volt, és az érettségire készült. Beszélgetésünk közben
észrevettem, hogy a könyvespolcomat nézegeti. Kíváncsi voltam, és
megkérdeztem tőle, hogy egy konkrét könyv érdekli-e? Elmondta, hogy
észrevett a polcomon egy klasszikus regényt. "Mindig is el akartam
olvasni ezt a könyvet" - mondta. Leemeltem a könyvet a polcról és
átnyújtottam Jeffnek, és azt mondtam, hogy tartsa meg.
Meglepetten nézett rám és megrázta a fejét. "Nem, én ezt nem fogadhatom
el" - válaszolta. Mivel volt otthon egy másik példányom, megkértem, hogy
mégis tartsa meg, mint egy megelőlegezett érettségi ajándékot. Jeff
elmosolyodott, elvette a könyvet, és udvariasan megköszönte.
Néha az ajándék elfogadása nehéznek tűnik a számunkra, még az örök
életnek az elfogadása is, amit Isten Jézus Krisztusban kínál fel. A
kereszten megfizette bűneink árát, és most csendesen, tárt karokkal vár
az Úr, hogy elfogadjuk az ő ajándékát. Hit által elfogadhatjuk ezt a
meghívást és követhetjük őt.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük neked a megváltás ajándékát. Ámen.

A karácsony jó alkalom, hogy újra elfogadjuk Isten ajándékát.
James C. Hendrix (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉG NEM FOGADTÁK BE KRISZTUST!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról