Csendes Percek november 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 27., V, 05:37:01 CET


           2011. november 27. vasárnap           

Ézs 55,1-11.

1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!
Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem
pénzért és nem fizetségért!
2 Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért,
amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok
enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!
3 Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!
Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.
4 Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a
nemzetek fölött.
5 Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek
futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az ÚRért, Izráel
Szentjéért, aki dicsővé tesz téged.
6 Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg
közel van!
7 Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az
ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim - így szól az ÚR.
9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,
11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

              ÉLETVÁLTOZÁSOK
              

"Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S
ekkor eltávozott tőle az angyal. (Lk 1,38)

Mint minden fiatal, házasság előtt álló leánynak, Máriának is bizonyára
voltak tervei és álmai. De hirtelen minden megváltozott az életében egy
különleges látogatás hatására. Ez a látogató Gabriel arkangyal volt.
A hírt hozó angyal olyan hatalmas újsággal érkezett, amelyet Mária soha
életében nem kapott: ő lesz a világot megváltó Jézus Krisztus
szülőanyja. Bár kérdések merültek föl benne, Mária nem állt ellen annak
a nagy változásnak, ami attól a perctől fogva az egész életére hatással
volt. Sőt, Isten elé járulva, ezt mondta: "Íme, az Úr szolgálóleánya."
Valószínűleg, mi nem találkozunk angyali hírnökökkel és olyan horderejű
hírekkel, amelyekkel Mária, de változásokkal annál inkább. Néha nagyon
nagy változásokkal kell szembenéznünk. Terveket, álmokat szövünk, és
valamelyik valóra is válik, de ekkor hirtelen történik valami, és minden
megváltozik.
Néha nehéz elfogadni a változásokat. Úgy szeretnék szembenézni velük,
ahogy Mária, bízva Isten munkálkodó erejében még akkor is, ha zavar és
nyugtalanság vesz körül. Bár Isten útjai nem a mi útjaink, Isten
gondolatai nem a mi gondolataink, mégis bízhatunk szeretetében és
örökkévaló jelenlétében.

Imádság: Istenünk, akár terveink szerint mennek az élet dolgai, akár
nem, segíts elfogadni azt, amit te szeretnél tenni bennünk és általunk.
Jézus nevében kérünk. Ámen.

Az élet zavarai között is bízhatunk, hogy Isten cselekszik.
Elina da Silva Dornelas (Rio de Janeiro, Brazília)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK MEGINGOTT AZ ÉLETE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról