Csendes Percek november 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 30., Sze, 05:37:01 CET


           2011. november 30. szerda            

Ruth 1,6-18.

6 Ekkor útrakelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert
meghallotta Móáb mezején, hogy az ÚR rátekintett népére, és kenyeret
adott neki. 7 Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két
menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. 8 De ezt mondta
Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja
házába! Bánjék veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a
meghaltakkal és velem! 9 Adja meg nektek az ÚR, hogy mindegyitek
nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és
hangosan sírtak. 10 És azt mondták neki: Bizony, veled térünk haza a
népedhez. 11 De Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza leányaim! Miért
jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének?
12 Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok
ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még
reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, 13
várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani
attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Nagyobb az én keserűségem,
mint a tiétek, mert elért engem az ÚR keze. 14 Tovább sírtak hangosan,
majd Orpá megcsókolta az anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá. 15
Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez.
Térj vissza te is a sógornőddel együtt! 16 De Ruth azt felelte: Ne
unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te
mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem,
és Istened az én Istenem. 17 Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én
is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is,
hogy csak a halál választ el engem tőled! 18 Amikor látta, hogy minden
áron vele akar menni, nem erőltette tovább.

             TÖBBSZÖRÖS ÁLDÁS
             

Amikor látta, hogy Ruth minden áron vele akar menni, nem erőltette
tovább. (Ruth 1,18)

"Nem kell segítened. Én is meg tudom csinálni. Vannak fontosabb
teendőid" - mondta a 80 éves szomszédom, amikor segíteni akartam a
faágakat felszedni az udvarán. Ugyanezt hallottam egy barátomtól, aki
tüdőtágulatban szenvedett, és a köveket megpróbálta eligazgatni az
udvara mellett vezető vizesárokban. A felajánlott segítség gyakran
ellenállásba ütközik.
Ugyanezt a viselkedést figyelhetjük meg bibliai személyeknél is.
Például, Naomi először visszautasította két menyének az ajánlatát, hogy
vele maradjanak. Miért kellene ennek a két fiatalasszonynak a gondozásom
terhét magára venni? Még előttük áll az egész élet. - valószínű így
okoskodott. Orpa sajnálkozva távozott. De Ruth nagyon ragaszkodott
hozzá, hogy vele maradjon, így Naomi mégis elfogadta.
Ahogy öregszem, észreveszem, hogy nem tudok annyit elvégezni, mint
régen. A büszkeség egy természetes akadálya annak, hogy mások segítségét
elfogadjuk. Mégis, sokszor ez a fajta büszkeség gátol meg bennünket,
hogy többszörös áldásban részesüljünk. Amikor hagyjuk, hogy mások
segítsenek, nemcsak azt kapjuk, amire nagy szükségünk van, hanem a másik
emberrel való kapcsolatunk is megerősödik. Ráadásul meglátjuk, hogy van,
aki törődik velünk, és idejét áldozza ránk.

Imádság: Szentlélek Isten, taníts meg mindig hálásan fogadni a
felajánlott segítséget. Ámen.

Keressük Istent mások tetteiben.
Paul Wayne Meier (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK VISSZAUTASÍTJÁK A SEGÍTSÉGET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról