Csendes Percek október 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 26., K, 03:41:02 CEST


            2010. október 26. kedd            

Mt 15,21-28.

21 Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón
területére. 22 És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről
jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat
kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!" 23 Jézus azonban nem válaszolt neki
egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: "Bocsásd el,
mert utánunk kiáltozik." 24 De ő így felelt: "Én nem küldettem máshoz,
csak Izráel házának elveszett juhaihoz." 25 Az asszony pedig odaérve
leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!" 26 Jézus erre
így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a
kutyáknak." 27 Az asszony azonban így felelt: "Úgy van, Uram! De hiszen
a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak." 28
Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy,
amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában.

              BÁTOR ÉS KITARTÓ              Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat
nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
(Zsid 4,16)


Kisbabám fülsiketítő sírására a gyerekszobába rohantam. Amikor
beléptem, észrevettem, hogy abbahagyta a lélegzést. Férjemmel pánikba
estünk, úgy futottunk vele a kórházba, kezünkben tartva egy látszólag
halott gyermeket. Félelmemben hangosan imádkoztam. A kórházi személyzet
őrültnek nézett. De én csak folytattam az imát, könyörögve, hogy Isten
mentse meg a kisbabámat. Elkeseredett voltam, és nem törődtem vele, mit
gondolnak rólam. Amikor az orvos kijelentette, hogy minden jel ellenére
a gyermekünk jól van, hálát adtam Istennek. 
A Mt 15-ben a kananeita asszony is Jézust kereste, hogy gyógyítsa meg
gyermekét. De Jézus reagálása a könyörgésre megdöbbentő volt. Először
figyelmen kívül hagyta, majd gorombán elutasította. De az elkeseredett
anya nem törődött vele, mit gondolnak mások. Kitartóan kérte Jézust,
hogy gyógyítsa meg a gyermekét, és a gyermek meggyógyult. 
Isten hatalmas, és többet tud erről a világról és annak működéséről,
mint mi. Nem mindig ad gyógyulást, amikor azt kérjük. Ennek ellenére
odamehetünk bátran szükségeinkkel. Ő mindig meghallgat. A hitünk tetsző
Istennek - nem számít, mit gondolnak mások, és mi lesz a dolog
kimenetele.


Imádság: Urunk, segíts bátran megfogalmazni kéréseinket, és nem törődni
azzal, mit gondolnak mások. Ámen.


Imádkozzunk bátran és bízzunk Istenben! 
Janey L. DeMeo (Kalifornia, USA) 


IMÁDKOZZUNK A BETEG KISBABÁKÉRT!


_____________________________

http://www.mindennapi.hu
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról