Csendes Percek október 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 10., V, 03:41:02 CEST


           2010. október 10. vasárnap           

Róm 4,13-22.

13 Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való
igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a
világot. 14 Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett
a hit, és valóra válthatatlan az ígéret; 15 mivel a törvény csak
büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs
törvényszegés. 16 Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy
kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden
utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét
követőknek is. Ő mindnyájunk atyja 17 Isten színe előtt, ahogyan meg
van írva: "Sok nép atyjává tettelek." Mert hitte, hogy Isten
megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. 18 Reménység
ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan
megmondatott: "Ennyi lesz a te magod!" 19 Mert hitében nem gyengült
meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját
teste, és Sára méhe is elhalt. 20 Isten ígéretét sem vonta kétségbe
hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, 21 és
teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja
tenni. 22 Ezért Isten ezt "be is számította neki igazságul".

              KIBEN BÍZOL?
              

Az Úr mondta Jóbnak: Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?
Mondd el, ha tudsz valami okosat! (Jób 38,4)

Egész életemben egy modernkori farizeus voltam. Fontos volt számomra és
a biztonságom számára, hogy tudjam, miben hiszek, mi a helyes tanítás,
mely igehirdető mondja az "igazat".
A gondolataimban egy játékot játszottam, amelyben azt gondoltam, hogy
békében lennék, ha tudnám, mi az "igazság". Ez az "igazság" gyakran
napról napra változott, de tovább játszottam - a saját káromra. Végül
hallottam Isten hangját, amint azt mondja nekem: "Miért gyötröd magad?
Nem tudod az összes választ, és soha nem is fogod tudni. Én tudom a
válaszokat, és bízhatsz bennem."
Nem figyeltem rögtön. Folytattam a kérdezősködést: "Hogyan keletkezett
a világegyetem? Honnan tudhatom, hogy a Bibliának igaza van?" Minden
kérdésre ugyanaz a válasz érkezett: "Bízzál bennem." "De Istenem" -
mondtam. "Bízzál bennem!" - válaszolta Isten. "Bizonyítékra van
szükségem" - követelőztem. "Rám van szükséged!" - hangzott válasza.
Lassan kezdtem megérteni. Semmiféle tan nem ment meg, a Biblia sem.
Egyedül Isten ment meg.

Imádság: Köszönöm Atyám, hogy vagy nekem. Ma ismét beléd vetem a
bizalmamat, Jézus Krisztus által. Ámen.

A mi bizalmunk az Úrban van.
Tim Burleson (Dél-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK HITÜKHOZ IGAZOLÁSRA VAN SZÜKSÉGÜK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról