Csendes Percek december 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 13., H, 03:41:02 CET


            2010. december 13. hétfő            

Fil 1,3-11.

3 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, 4 és
mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, 5
mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind
a mai napig. 6 Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. 7 Így kell
gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel
fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is
mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. 8 Mert tanúm az
Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus
szeretetével; 9 és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; 10 hogy
megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a
Krisztus napjára, 11 és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit
Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.

              IMAKÖZÖSSÉG
               

Szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok
imádságaimban. (Ef 1,16)

A keresztyén közösség egyik alappillére az imádság. Imádkozunk az
országunkért és annak vezetőiért, az egyházért és a gyülekezet
tagjaiért. Az imaidő kulcsfontosságú része az istentiszteleteknek.
Minden héten van alkalmunk imádkozni a gyülekezetben valakiért, aki
beteg vagy bánatos.
Azonban mindig fennáll a veszély, hogy ezek az imádságok automatikussá,
csak egy istentiszteleti elemmé válnak. Saját tapasztalatból azonban
elmondhatom, hogy a másokért mondott imádságaink a gyógyulási folyamat
szerves részei.
Nemrég tanultam ezt meg, amikor egy súlyos agyműtéten estem át. Ez volt
az első operáció életemben, és nagyon rettegtem tőle az elején. Aztán
megtapasztaltam, hogy sok gyülekezetben imádkoztak értem. Meg voltam
lepődve! A műtőbe félelem nélkül mentem be, azzal a nyugalmat adó
tudattal, hogy az eredmény úgyis Isten kezében van. A műtét sikeres
volt. Hálás vagyok azoknak a testvéreknek a hitéért és törődéséért,
akik imádkoztak értem.
Ha megkérnek, hogy imádkozzak valakiért, örömmel teszem! Tudom, hogy
Isten hallja az imáinkat és választ ad rájuk.

Imádság: Istenünk, te mindig velünk vagy, a félelem és bajok idején
különösen. Segíts, hogy érezzük a vigasztalásodat és a nyugtató
jelenlétedet imádságainkban. Ámen.

A közösségemben kinek van ma szüksége az imámra?
Kenneth E. Hill (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IMAKÖZÖSSÉGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról