Csendes Percek december 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 9., Cs, 09:42:49 CET


            2010. december 9. csütörtök

1Thessz 1,1-10.

1 Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban
hívő thesszalonikaiak gyülekezetének: kegyelem néktek és békesség.
2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk
rólatok imádságainkban; mert szüntelenül 3 emlegetjük a mi Istenünk és
Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő
fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek
állhatatosságát; 4 mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy
választottak vagytok. 5 Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el
hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is
tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, 6 ti pedig a mi
követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek
örömével fogadtátok be az igét. 7 Példává is lettetek minden hívő számára
Macedóniában és Akhájában, 8 mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de
nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe
vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9 mert ők maguk
beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként
tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek
szolgáljatok, 10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit
feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő
haragtól.

               PÉLDAADÁS

Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az
ő Fiával, a Jézus Krisztussal. (1Jn 1,3)

"Szerveztem neked egy rögtönzött vacsorát!" - közölte velem izgatott
várakozással Maureen. Látogatóként érkeztem a városba, és szombat este hat
másik asszonnyal is találkoztam. Együtt vacsoráztunk, kellemesen eltöltöttük
az időt, és beszélgettünk arról, mit jelent Isten szeretete az életünkben.
Milyen nagy öröm volt másnap reggel úgy érkezni a templomba, hogy az emberek
egy csoportját már ismertem! Már nem a félszeg új vendég voltam, hanem
ismerősként üdvözölhettem a többieket, és a valahová tartozás megnyugtató
érzésével csatlakozhattam hozzájuk. Az elkövetkező összejövetelek és egy
konferencia alkalmával kiépítettem egy baráti hálózatot.
Maureen vendégszeretetével mutatta meg szeretetét, és segítette egyháza
növekedését. Hát, nem egy követendő példa ez számomra is? Nem kell mást
tennem, mint Istent kérni, mutassa meg, hogyan hívhatok én is új embereket
Krisztushoz és a gyülekezetünkbe.
Maureen nem prédikált. Krisztus iránti szeretetét és reménységét úgy mutatta
meg, hogy hitével cselekedett.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk másokat is bevonni a veled való szerető és
elfogadó közösségbe. Ámen.

Mennyi keresztyén lenne itt, ha minden hívő az én példámat követné?
Marjorie Moody (Queensland, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAIÉRT! További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról