Csendes Percek október 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 24., Szo, 03:41:02 CEST


           2009. október 24. szombat            

Zsid 10,19-25.

19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való
bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20 azon az új és élő úton,
amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21 és
mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22 járuljunk azért oda igaz
szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz
lelkiismerettől, 23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység
hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó
cselekedetre buzdítsuk. 25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel
látjátok, hogy közeledik az a nap.

             ISTEN JELENLÉTE
              

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok
közöttük. (Mt 18,20)

Egyik reggel átmentem a barátom házába. Bekopogtam, és ahogy a barátom
ajtót nyitott, kezében tartotta Bibliáját, és a Csendes Perceket.
Rájöttem, hogy most van az ideje reggeli imádságának.
Csatlakoztam hozzá. A barátom felolvasott a Bibliából, a felesége az
aznapi Csendes Percek áhítatot olvasta el, én pedig lehetőséget kaptam,
hogy imádkozzak. Aznap épp a mozgássérültekre irányult az imádság.
Megneveztünk két embert, és értük imádkoztam.
Az imádság után barátom meghívott, hogy minden reggel csatlakozzam
közösségükhöz -bibliaolvasásra, Csendes Percek áhítatra és imádságra.
Éreztem Isten jelenlétét ebben a reggeli társaságban. Örömöt láttam
barátom és felesége arcán. Ez az előre nem várt reggeli társaság
Krisztussal való életemet is inspirálta.

Imádság: Mennyei Urunk, áldj meg minket minden alkalommal, mikor
kinyitjuk a Bibliát és imádkozunk. Add, hogy egész napunkat beragyogó
tapasztalattá váljon a reggeli csendességünk. Ámen.

Mikor találtam váratlanul közösséget Isten embereivel?
Yakub L. Mekwan (Gujarat, India)

IMÁDKOZZUNK A BARÁTOKÉRT, AKIK BÁTORÍTANAK MINKET LELKI ÉLETÜNKBEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról