Csendes Percek október 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 23., P, 03:41:02 CEST


            2009. október 23. péntek            

1Thessz 1,1-10.

1 Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus
Krisztusban hívő thesszalonikaiak gyülekezetének: kegyelem néktek és
békesség.
2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor
megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül 3 emlegetjük a
mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből
jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált
reménységetek állhatatosságát; 4 mivel tudjuk, Istentől szeretett
testvéreink, hogy választottak vagytok. 5 Mert a mi evangéliumunk
nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és
teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a
ti érdeketekben, 6 ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi,
amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az
igét. 7 Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és
Akhájában, 8 mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak
Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett
hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9 mert ők maguk
beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy
miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz
Istennek szolgáljatok, 10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát,
akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az
eljövendő haragtól.

             TALÁN MAJD HOLNAP
             

Ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és
nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik,
nem marad el. (Hab 2,3)

Első amerikai egyetemi szemeszterem után hazatértem Ukrajnába egy
látogatásra. Mikor elérkezett a búcsúzkodás, azt mondtam szüleimnek,
hamarosan újra visszatérek. Mindannyian máshogy értelmeztük a
"hamarosant" - hat hónapon belül, egy év múlva, a diploma után. De
senki sem gondolta, hogy második látogatásom ilyen sokára lesz. Hat év
telt el, azóta sok esemény történt életünkben. De azóta sem jártam
otthon.
Mikor szüleim meghallották, hogy végre állandó lakosa lehetek az
USA-nak, úgy gondolták, gyakran fogok hazajárni. Várakozásuk nagyon
erős. Bármikor, ha egy autó elhalad házunk mellett, abban reménykednek,
én érkezem. "Talán majd holnap" - mondják.
Az ApCsel 1,11-ben arról olvashatunk, ahogy Jézus a mennybemenetel után
eltűnt. Úgy gondolták, hamarosan visszatér. Pál megdicséri a
thesszalonikai hívőket szeretetből jövő cselekedeteikért, Jézus második
visszajövetelét várva. Milyen sokan várták már Jézust az elmúlt 2000
évben! Most is őt várjuk, s közben szolgálunk az embereknek.

Imádság: Urunk kérünk, adj kitartást és bátorságot, hogy
kihasználhassuk a lehetőségeket, míg második eljöveteledet várjuk.
Ámen.

Reménységünk Krisztusban boldogsággal fog végződni.
Yulia G. Bagwell (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A CSALÁDOKÉRT, AKIK VISSZAVÁRJÁK SZERETTÜKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról