Csendes Percek október 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 25., V, 03:41:01 CET


           2009. október 25. vasárnap           

Zsolt 103,1-14.

1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
2 Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
6 Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
8 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete
az istenfélők iránt.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el
vétkeinket.
13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az
istenfélőkhöz.
14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.

             SZELLEMI TÁPLÁLÉK
             

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy
alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)

A 94. életévemet járom, és hosszú időt töltök életem különböző
időszakaira való visszaemlékezéssel. Különösen boldogan gondolok vissza
gyermekkoromra. Szerető szüleim voltak, akik megpróbálták megtanítani a
keresztyén értékeket szóban és gyakorlatban is. Ezek az értékek
befolyásolták serdülőéveimet, felnőttkoromat, és életem mostani
időszakát is.
Átnézve az albumomat, olyan dolgokat találtam benne, amiket évek hosszú
során gyűjtöttem össze. A következő kérdés gondolkodtatott el: ha
meghalok, a világ azért lesz jobb, mert éltem benne, vagy azért, mert
már meghaltam?
Ha őszintén értékelem életemet, más kérdéseket is fel kell tennem:
Szerettem úgy a felebarátomat, ahogy magamat? Úgy bántam másokkal, mint
ahogy azt én is elvártam tőlük? Úgy cselekedtem, mint ahogy Mikeás
szavai szerint Isten kér minket: "élj törvény szerint, törekedj
szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben"?
Tudom, sokszor sokféleképpen hibáztam, de mégis hálás lehetek Istennek
könyörületéért és megbocsátásáért, és hogy elmondhatom: "Uram én
próbálkozom!"

Imádság: Köszönöm Istenem az életet, a szeretetet és megbocsátásodat,
amit kegyelemből ajándékozol. Ámen.

Soha nem késő segítenünk Istennek megváltoztatni a világot.
Billie E. Kemp (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A 100. SZÜLETÉSNAPJUK KÖZELÉBEN VANNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról