Csendes Percek március 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Már. 12., Cs, 03:41:02 CET


           2009. március 12. csütörtök           

1Sám 7,1-13.

1 Ekkor elmentek a kirjat-jeárimiak, elvitték az ÚR ládáját, és
bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig
fölszentelték, hogy őrizze az ÚR ládáját.
2 Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jeárimban volt, sok idő,
mégpedig húsz esztendő telt el. És Izráel egész háza sóhajtozott az ÚR
után. 3 Akkor ezt mondta Sámuel Izráel egész házának: Ha tiszta szívből
akartok megtérni az ÚRhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az
idegen isteneket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből az ÚRhoz,
egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok
kezéből. 4 Akkor eltávolították Izráel fiai a Baalokat és Astartékat,
és egyedül az ÚRnak szolgáltak. 5 Majd ezt mondta Sámuel: Gyűjtsétek
össze egész Izráelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az ÚRhoz. 6
Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az ÚR
előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták: Vétkeztünk az ÚR ellen!
Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izráel fiainak Micpában. 7 A
filiszteusok azonban meghallották, hogy Izráel fiai összegyűltek
Micpába, azért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izráel ellen.
Amikor ezt meghallották Izráel fiai, félelem fogta el őket a
filiszteusok miatt, 8 és ezt mondták Izráel fiai Sámuelnek: Kiálts
értünk szüntelenül Istenünkhöz, az ÚRhoz, hogy szabadítson meg
bennünket a filiszteusok kezéből! 9 Sámuel fogott egy szopós bárányt,
és feláldozta teljes égőáldozatul az ÚRnak. És Sámuel az ÚRhoz kiáltott
Izráelért, az ÚR pedig meghallgatta. 10 Mialatt Sámuel az égőáldozatot
mutatta be, előrenyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek
Izráellel. Az ÚR azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a
filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek
Izráeltől. 11 Ekkor az izráeliek kivonultak Micpából, üldözték a
filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. 12 Sámuel pedig fogott
egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte
Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!
13 Így kellett a filiszteusoknak megalázkodniuk, és nem hatoltak be
többé Izráel területére, mert az ÚR keze sújtotta a filiszteusokat
Sámuel egész életében.

              KICSODA? ÉN?
              

Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el
magatok közül az idegen isteneket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből
az Úrhoz. (1Sám 7,3)

Egész biztosan nincsenek idegen isteneim - véltem. Mégis egy kora
reggel úgy éreztem, muszáj újból elolvasnom ezt a verset. Nincsenek
bálványok otthonomban - bizonygattam magamnak.
Eszembe jutott, hogy sokévi bolyongás után hogyan adtam át újra az
életemet az Úrnak. A kezdeti örömforrást megszelídítette az Istenért
való élet valósága. Vágytam növekedni az Úr szeretetében, ezért naponta
imádkoztam, olvastam a Bibliát, de az Istennel való szoros kapcsolat
nem tudott kialakulni. Túl sűrűn megszegtem a törvényt, mert a világ
szolgája voltam.
Most ahogy elgondolkodtam, a megértés eddig szorosan lezárt ajtaja
egyszer csak tágra nyílt. Nem tudom kivonni magamat a világból, de a
világot kizárhatom magamból. "Idegen istenem" volt az anyagi tulajdon,
az elismertség utáni vágy, bizonyos könyvek, TV, filmek, sok
hiábavalóság. Ezekre szánt időm az Istennel való kapcsolatot rontotta.
"Távolítsátok el" - mondja a próféta. Ezt tettem. Az anyagi javaim és
az időm már Istenhez tartoznak. Megválogatom, mit olvasok, nézek, és
hogyan töltöm szabadidőmet. Követek még el bűnt, de már nem vagyok a
bűn szolgája, hanem növekszik az Isten iránti szeretetem és mélyül vele
a kapcsolatom.

Imádság: Urunk, segíts felismernünk bálványainkat, és megszabadulnunk
tőlük. Ámen.

Mik az én bálványaim?
Dori Clark (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY LÁSSUK, MIK A BÁLVÁNYAINK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról