Csendes Percek június 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Jún. 5., P, 03:41:05 CEST


            2009. június 5. péntek            

1Móz 18,1-8; 1Jn 1,1-3.

1 Azután megjelent neki az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség
elől a sátor bejáratába húzódott. 2 Fölemelte tekintetét, és látta,
hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor
bejáratától, földre borult, 3 és így szólt: Uram, ha megnyertem
jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! 4 Mindjárt hozatok egy
kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá! 5 Én meg
hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha
szolgátok mellett mentek el! Ők azt felelték: Tedd azt, amit mondtál! 6
Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: Siess, dagassz meg
három mérték finomlisztet, és süss lángost! 7 Kiszaladt Ábrahám a
csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének,
az pedig gyorsan elkészítette. 8 Azután vett vajat, tejet, meg vette a
borjút, amelyet elkészíttetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt
mellettük a fa alatt, amíg ettek.

1 Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az
élet igéjéről. 2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és
bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet,
amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. 3 Amit
tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával
és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

            "ELŐTORNÁC EMBEREK"
             

Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samá-riában, sőt
egészen a föld végső határáig. (ApCsel 1,8)

Gyerekkoromban bevett szokás volt, hogy a családok összegyűltek a ház
előtornácán esténként. A pihenés és a napi események megosztásának
ideje volt ez. Rendszerint egy-két szomszéd arra járt, és megállt
beszélgetni.
A mai őrült tempó és a magánélet átértékelődése folytán mindez már a
múlté. Ma talán inkább a hátsó udvarban gyűlünk össze, ahol nem
láthatnak azok, akiknek barátra volna szükségük. Csak a meghívottakat
látjuk szívesen, és a vendéglista is meglehetősen személyválogató.
Isten egészen más. Ő mindig elérhető számunkra, Fián, Jézus Krisztuson
keresztül. Jézus ott volt az emberek mellett, még veszélyes
helyzetekben is. És Krisztus ma is mindig elérhető számunkra, mindig
nyitva tartja a közösség ajtaját.
Hasonlóan, nekünk, Krisztus tanítványainak elérhetőnek kell lennünk
szomszédságunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön. Krisztus kihív
bennünket biztonságunkból és magánéletünkből, hogy láthatóak és
sebezhetőek legyünk. Ő velünk jár, beszél, sír és nevet, és azt akarja,
hogy mi is így cselekedjünk másokkal. A keresztyének arra hívattak el,
hogy "előtornác emberek" legyenek az egész világ számára.

Imádság: Atyánk, segíts mindig örömmel fogadni azokat, akikkel
találkozunk. Segíts, hogy nyitva tartsuk számukra az ajtót a veled való
közösségre. Ámen.

Keressük az utat, hogyan vezessük Krisztushoz az embereket.
Bill Chadwick (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MÁSOKRA ODAFIGYELŐBBEK LEGYÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról