Csendes Percek augusztus 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 21., P, 03:41:03 CEST


           2009. augusztus 21. péntek           

Lk 15,11-24.

11 Azután így folytatta Jézus: "Egy embernek volt két fia. 12 A
fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső
részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 13 Néhány nap múlva a
fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és
ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. 14
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy
nélkülözni kezdett. 15 Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. 16
Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a
disznók ettek, de senki sem adott neki." 17 "Ekkor magába szállt és ezt
mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt
éhen halok! 18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Nem vagyok többé méltó arra,
hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy.
20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta
őt. 21 A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és
adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23 Azután
hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert
ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És
vigadozni kezdtek."

               HAZATÉRÉS
               

Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott,
nyakába borult, és megcsókolta őt. (Lk 15,20)

Egy hét múlva a családommal északra repülünk, majd két órát autózunk,
hogy részt vegyünk egy négy generációs találkozón. Elhajtunk majd a
tanya mellett, ahol apám szülei hét gyereket neveltek fel, elmegyünk a
domboldali temetőbe, ahol anyám szülei nyugszanak, részt veszünk a
templomban az istentiszteleten, ahol annak idején megkereszteltek. A
lányaim pedig türelmesen jönnek velünk, és nevetnek a történeteken,
amiket felelevenítünk. Igazából az a hely már nem az otthonom.
Tisztában vagyok vele, hogy sokaknak az otthon egy életen át elkísérő
rettegést, visszautasítást, bántalmazást és fájdalmat jelent. Ám az
otthon fogalma több, mint ami az emlékeinkben és a tapasztalatunkban
él. Nem is annyira hely, hanem sokkal inkább egy vágyódás, lelki
honvágy Isten iránt.
Jézus egyik legismertebb és legkedveltebb példázata két testvérről
szól, ahol az egyik elment, a másik otthon maradt. Leginkább pedig a
szerető Atyánkról szól, aki arra vágyik, hogy mindegyikünk hazatérjen.
A bennünk lévő mély, lelki vágyódást csak az Istennel való kapcsolat
tudja betölteni, és mindannyian otthontalanok vagyunk nélküle. De mint
a példázatban, Isten vár ránk, és sietve elénk jön abban a pillanatban,
ahogy elindulunk felé.

Imádság: Atyánk, segíts megtalálni azt az otthont, amit a veled és
egymással való szeretetben kínálsz nekünk. Ámen.

Istennél szerető és tartós befogadást nyerünk.
James A. Harnish (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK AZ OTTHON EGY IJESZTŐ HELY!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról