Csendes Percek augusztus 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 22., Szo, 03:41:02 CEST


           2009. augusztus 22. szombat           

Ézs 60,1-3.

1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR
dicsősége.
2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de
fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.
3 Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.

              FÉNYHORDOZÓK
              

Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
sötétségben. (Jn 12,46)

Amikor az íróasztalomon szanaszét heverő papírlapokból, jegyzetekből
felemelem olvasástól fáradt tekintetem és kinézek az ablakon, a
szemközti ház széles, piszkosszürke homlokzata tárul elém. A korosodó,
árokszéli fák fekete árnyai olyan összekuszáltan, alaktalanul táncolnak
a kopár falfelületen, mint a puskadörrenéstől megriadt varjak a fagyos,
téli szántóföldek hantos, kies barázdái fölött.
Lehangol, megbénít a látvány, és valami furcsa, megmagyarázhatatlan
hidegség önti el szívemet. Azonban mihelyt kidugja a felhők mögül fejét
a Nap, egyszerre élettel telik meg minden, pedig a ház, a tűzfal, és a
fák maradnak ugyanúgy, csak a kiteljesedő fény veszi ölébe őket, és
ezáltal ők maguk is fényt adnak tovább.
Jézus maga a Fény, és ha mi a Fény hordozóivá válunk, vagyis Krisztus
példáját követve élünk, akkor a környezetünket is ez a boldogító Fény
hatja át. A Fénnyel pedig karöltve jár a szeretet, a béke és a
megnyugvás. A Fény maga az élet, az olthatatlan remény, a csoda, a
boldogság és az öröklétbe vezető út...

Imádság: Istenünk köszönjük, hogy Jézus Krisztusban elküldted az igazi
Fényt, akire olyan nagy szüksége van az életünknek és világunknak ma
is. Ámen.

Ha a Fény hordozói leszünk, megváltozik a világ körülöttünk.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK, HOGY BETÖLTSÜK KÜLDETÉSÜNKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról