Csendes Percek június 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 20., P, 03:41:02 CEST


            2008. június 20. péntek            

Zsolt 130.

1 Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam!
2 Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!
3 Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor?
4 De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.
5 Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a
reggelt.
7 Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő,
meg tud váltani.
8 Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.

             A REMÉNY KAPUJA
              

A mélységből kiáltok, Uram halld meg szavamat. (Zsolt 130,2)

Az ember sokszor kerül szembe olyan problémával, hogy úgy érzi képtelen
megoldani. Lehetetlennek tartja a sikert, a felülemelkedést. Ilyenkor
úrrá lesz rajta a félelem, a szorongás, lelkére ül a reménytelenség
károgó, fekete madara.
Magam is gyakran tapasztalom ezeknek a néhéz terheknek a súlyát a
mindennapokban, hiszen porból vétetett földi létünk a bűnös és
deformált világ karmai között vergődik szüntelen. Ebből a szorításból
nem szabadulhat hatékonyan a megsebzett lélek, az aggodalmaskodó elme,
csakis akkor, ha alázatos, bűnbánó szívvel Isten felé fordul és őszinte
imával féltő, vigyázó, segítő kegyelmére bízza törékeny voltát.
Az alkohol, a drog és a gyógyszerek helyett - amelyek csak felületi és
átmeneti "gyógyulást" eredményeznek és ráadásul rengeteg káros
mellékhatásuk is van -, vegyük kézbe naponta a Bibliát, amelynek szavai
"bekötözik" lelki sebeinket, kinyitják aggódva verdeső szívünk előtt a
hit és a remény kapuját, azt a kaput, amelyen átlépve az Isten által
ígért békében és nyugalomban lehet részünk. Hagyjuk, hogy gyógyítson az
Úr! Ha ráhagyatkozunk, mérhetetlen irgalma és szeretete le fogja
csillapítani háborgó lelkünk vadul tajtékzó hullámait, és könnyebben
vészeljük át a nehéz napokat.

Imádság: Istenem, gyógyíts meg bajomban, kétségeimben, emelj fel
békességed örömébe. Krisztus nevében. Ámen.

Isten jól ismeri helyzetem súlyosságát és a felemelkedés útját is.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A TESTI-LELKI PROBLÉMÁINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról