Csendes Percek június 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 18., Sze, 03:41:01 CEST


            2008. június 18. szerda            

5Móz 24,14-22.

14 Ne zsákmányold ki a nyomorult és szegény napszámost, akár atyádfia,
akár jövevény, aki országodban, városaidban lakik. 15 Még aznap add meg
a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nyomorult ő, és sóvárog utána, és
az ÚRhoz kiált miattad; téged pedig vétek fog terhelni. 16 Ne kelljen
meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az
apákért. Mindenkinek a maga vétkéért kell meghalnia! 17 Ne forgasd ki
jogaiból a jövevényt és az árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját!
18 Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan
Istened, az ÚR. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj. 19 Ha
learatod aratni valódat a mezőn, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne
menj vissza fölvenni. Legyen az a jövevényé, árváé és özvegyé. Így
megáldja Istened, az ÚR, kezed minden munkáját. 20 Ha levered olajfád
termését, utána már ne szedegess, maradjon az a jövevénynek, árvának és
özvegynek. 21 Ha leszüreteled szőlődet, utána már ne böngésszél,
maradjon az a jövevénynek, árvának és özvegynek. 22 Emlékezz arra, hogy
szolga voltál Egyiptomban! Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj.

              IDEGEN IDŐK
               

Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény éle-tét, mert
ti is jövevények voltatok Egyiptomban. (2Móz 23,9)

A Szentírás újra és újra foglakozik azoknak a helyzetével, akiknek
kevés szószólójuk és szűkös lehetőségeik voltak. Izráel népe sokszor
átélte a szolgaság időszakait történelme során. Ezért Isten azt várta
az Izraelitáktól, hogy legyenek gyengédek másokhoz, és igazságosan
bánjanak mindenkivel, még az idegenekkel és kívülállókkal is.
Istennek hasonló akarata van ránk nézve is. Nekünk, 21. századi
keresztyéneknek is érzékenynek kell lennünk a kitaszítottak és
magányosok felé: rámosolyoghatunk egy nevelőszülők által nevelt
gyermekre, meghívhatunk ebédre egy cserediákot, aki kényelmetlenül érzi
magát egy idegen kultúrában, időt szánhatunk egy idős szomszédra, aki
ötvenéves házasság után most veszítette el társát.
Legtöbben átéltük már, milyen érzés kívülállónak lenni egy új
környezetben, legyen az új munkahely, iskola, lakóhely, vagy egy új
családi környezet. Ha visszagondolunk ezekre az "idegen időkre",
vegyünk bátorságot, és közvetítsük Isten szeretetét kedves szavainkkal,
és cselekedeteinkkel mások felé.

Imádság: Urunk, emlékeztess bennünket, hogy nem azért helyezel utunkba
bizonyos embereket, hogy kényelmetlenséget okozz nekünk, hanem
lehetőséget adsz, hogy áldásodat továbbadjuk. Ámen.

Miben segítek a közelemben élőkön?
Maureen Baird (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK KÖRNYEZETÜNK ÚJ LAKÓIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról