Csendes Percek június 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 17., K, 03:41:02 CEST


            2008. június 17. kedd             

1Jn 2,1-6.

1 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 2
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világ bűnéért is. 3 És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha
megtartjuk az ő parancsolatait. 4 Aki azt mondja: ismerem őt, de nem
tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, 5
aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten
szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 6 Aki azt mondja,
hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

              A MEGTARTÓ VÉR
              

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van...
Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)

Egészségügyi szakemberként tanultam az emberi vérről. Központjában
hemoglobin van, ami az oxigént a test milliónyi sejtjébe elszállítja. A
sejtek működéséhez oxigén kell. Ha a vér áramlása megszűnik, a sejtek
és az emberi test elpusztul. Oxigén nélkül nem tudunk élni.
A vér lelki életünkben is ugyanolyan fontos, mint fizikai, testi
épségünk esetében. Örökéletünket Jézus kiontott vérének köszönhetjük.
Az 1Jn 2,2 ezt írja Jézusról: "ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de
nem csak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is". Ha bűneinkért
megbocsátást kérünk, és elfogadjuk az Istentől kapott ajándékot,
megszabadulunk vétkeinktől, és örök életet nyerünk.
Annak ellenére, hogy vérkeringésünk egyszer leáll, és testünk meghal,
Krisztus vére tovább éltet majd minket az örökkévalóságban. Az
úrvacsora vételekor erre a keresztáldozatra emlékezünk, és Krisztus
szeretete által megújulunk.

Imádság: ennyei Atyánk, hálát adunk Jézusért, és az ő megváltó
kereszthaláláért. Tölts meg minket Szentlelkeddel, hogy másokat is
hozzád vezethessünk. Ámen.

Krisztus élete a mi életünk.
Robert G. Plage (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÉRADÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról