Csendes Percek június 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 2., H, 03:41:01 CEST


            2008. június 2. hétfő             

1Kor 13.

1 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 2 És ha
prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 4 A szeretet
türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. 5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 8 A szeretet soha el nem múlik. De
legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás:
meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 9 Mert töredékes az
ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. 10 Amikor pedig eljön a
tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11 Amikor gyermek voltam, úgy
szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam,
mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki
dolgokat. 12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig
színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok
ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 13 Most azért megmarad a
hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet.

           A SZERETET NEM MÚLIK EL
            

Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. (1Kor 13,10)

Elveszíteni valakit, akit szeretünk, nagyon nehéz. Együtt kell élni
azzal a tudattal, hogy nincs többé. A tátongó űr nyomasztó, és akárhogy
is történt, mindenképp felmerül a kérdés: vajon elégszer és a másik
számára is érthetően fejeztem-e ki az iránta érzett szeretetet? Azt
hiszem, magának hazudik, aki erre igennel tud válaszolni. A szeretet
bizony elmúlhat, ha nem ápolják, gondozzák rendszeresen; és sajnos
sokszor visszafordíthatatlanul.
A megtörtént bajt nem lehet utólag jóvátenni, de a hibáinkból tanulva
törekedni kell arra, hogy legközelebb jobban csináljuk. A szeretetet
tanulni kell, sokszor óriási fájdalmak árán. Isten e szeretet
kiapadhatatlan forrása, és mindig örömmel ad annak, aki kér! A
szeretetünk töredékes, de Isten tudja csiszolni, formálni, hogy jobban
ki tudjuk fejezni az ő szeretetét a másik ember iránt.

Imádság: Uram, sokszor olyan nehéz szeretni. Te mégis azt várod, hogy
szereteted követei legyünk ebben a szeretet nélküli világban. Segíts,
hogy ezt a felelősségteljes feladatot megfelelően el tudjuk végezni!
Ámen.

Isten teszi a szeretetet tökéletessé.
Hecker Kristóf (Budapest, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról