Csendes Percek június 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 1., V, 03:41:01 CEST


            2008. június 1. vasárnap            

2Kor 2,12-17.

12 Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának
hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, 13 nem volt nyugalma
lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam
tőlük, és elmentem Macedóniába. 14 De hála legyen Istennek, aki a
Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének
illatát terjeszti általunk mindenütt. 15 Mert Krisztus jó illata
vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között:
16 ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki
alkalmas erre? 17 Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik
nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt
Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által.

             A REMÉNY ILLATA
              

Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri
tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és
tisztelettudóan tegyétek. (1Pt 3,15-16)

Egy kávézóban ültem, s a pillanatnyi magányt éppúgy élveztem, mint a
frissen főzött kávé finom illatát. Elfordulva a mellettem ülő idősebb
férfitól, Bibliám fölé hajoltam.
"Megvártam, míg befejezi" - mondta, mikor becsuktam a Bibliámat. "Múlt
héten is Bibliával láttam itt egy nőt. Sokan járnak bibliaórára?"
Meglepődtem a kérdésén. Miközben beszélgettünk, elmondtam neki, hogyan
kezdődött 23 évvel ezelőtt kapcsolatom Jézus Krisztussal, mindez hogyan
mentett meg az öngyilkosságtól, és hogyan kaptam erőt Istentől
mindennapos fizikai fájdalmaim elviselésére.
"Csodálom a hitét" - mondta.
"Ez nem az én hitem" - válaszoltam. "Az öné is lehet."
"Én már túl öreg vagyok és begyöpösödött," - felelte.
"Soha nem lehet túl öreg."
A férfi mosolygott. "El fogok késni a matematikaóráról, ahol tanítok."
- mondta. "Jó lett volna többet beszélgetni!"
"Imádkozni fogok önért" - mondtam neki.
Ha a hitünkről beszélünk és hitben élünk, Krisztus jó illatát
terjesztjük a világ számára. (2Kor 2,14)

Imádság: Istenünk, hadd lehessünk Krisztus ismeretének illata mindazok
számára, akikkel találkozunk. Ámen.

Tanúságtételünk által Isten másokat is Krisztushoz vezethet.
Laurie Alloway (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIATANULMÁNYOZÓ CSOPORTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról