Csendes Percek július 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Júl. 9., Sze, 03:41:01 CEST


            2008. július 9. szerda            

2Krón 20,1-13.

1 Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az
ammóniak a meúniak egy részével együtt. 2 Amikor megérkeztek, és
jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön
ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban, azaz Éngediben vannak, 3
megijedt Jósáfát, az URat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész
Júdában. 4 Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az
ÚRtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az ÚR segítségét kérjék.
5 És felállt Jósáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az ÚR házánál,
az új udvar előtt, 6 és ezt mondta: URam, őseink Istene! Te vagy Isten
a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van
az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. 7 Istenünk,
te űzted ki ennek az országnak a lakóit néped, Izráel elől, és örökre
odaadtad azt barátod, Ábrahám utódainak. 8 És itt laktak, itt építettek
neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták: 9 Ha majd veszedelem,
fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ez előtt a
templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van; és
ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és
szabadíts meg minket! 10 De látod, az ammóniak és móábiak, Széír
hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az
izráelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem
pusztították el őket, 11 ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk
támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. 12
Istenünk, ítéld meg őket! Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel
szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád
tekintünk. 13 Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az ÚR színe
előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt.

           NEM TE VAGY AZ AZ ISTEN?
           

Oh Uram, mi atyáink Istene! Nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben?
(2Krón 20,6) - Károli fordítás

A családunk nehéz, az egész életünket megváltoztató helyzettel nézett
szembe, amikor az asztal körül imádkozni gyűltünk össze. Az elején
elolvastuk azt a részt a Bibliából, amikor félelmetes ellenséggel
nézett szembe Jósáfát király, és úgy tűnt, semmi esélye sincs a
megmenekülésre. Imájában azt kérdezte a király: "Nem te vagy-é egyedül
Isten a mennyben?" Ahogyan végiggondoltam ezt a kérdést, indítást
éreztem, hogy a következő szavakkal kezdjem az imánkat: "Ki olyan erős,
mint te, Uram? Hűséged körülvesz téged!" (Zsolt 89,9) Utána a menyem
így imádkozott: Nem te vagy az az Isten, aki bezárta az oroszlánok
száját, és megmentette Dániel életét? (Dán 6) A fiam hozzátette: Nem te
vagy az az Isten, aki ötezer embert vendégelt meg öt kenyérrel és két
hallal? (Mt 14,13-21) Valósággal felpezsdült a hitünk, egymás után
hoztunk fel bibliai példákat Isten közbenjárására. Szívünket békesség
töltötte be.
A családommal, ha visszatekintünk erre a küzdelmes időszakra,
mindannyian tudjuk: Isten velünk volt. A kérdésre, hogy - Ő az az
Isten? - teljes egyetértésben válaszoljuk: Igen, ő a mi Istenünk!

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy a nehéz időkben is hűséges vagy
hozzánk. Dicsérünk téged azért, aki vagy. Ámen.

Isten mindig hűséges hozzánk.
Cathy Thomas (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról