Csendes Percek augusztus 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 30., Szo, 03:41:02 CEST


           2008. augusztus 30. szombat           

Ézs 41,9-13.

9 A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam
neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
10 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
11 Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged.
Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.
12 Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek
teljesen, akik ellened harcolnak.
13 Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt
mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

              VIGASZTALÓ KÉZ
              

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn 14,18)

Édesapám nemcsak azt mutatta be, milyen egy szerető, hűséges apa, hanem
a legjobb barátom is volt. Most a halálos ágya mellett ülve fogtam a
kezét, miközben az utolsó lélegzetvételeket vette. A lelkemet
hullámokban átjáró fájdalom mellett rádöbbentem arra, hogy árva lettem.
Felnőtt korom ellenére úgy éreztem magam, mint egy hideg és ijesztő
világban magára hagyott kisgyermek. Hamar ráébredtem, milyen fájdalmas
lehet gyerekként elveszteni egy szülőt.
A szerető szülők képet adnak arról, milyen könyörületes hozzánk Isten.
Amikor a fájdalom, vagy a félelem miatt elfelejtjük Istent, és a
gondokra figyelünk, ő akkor sem felejt el minket. Van egy Atyánk, aki
megalkotott bennünket, megérti érzéseinket, és azt szeretné, ha a
legapróbb gondjainkkal is hozzá fordulnánk. Hálás vagyok Istennek, aki
egész életünkön át fogja a kezünket, és segítségünkre siet félelmeink
között. A mi Urunk Jézus Krisztusnak szavait szívünkben forgatva
tudhatjuk azt, hogy bármilyen körülmények közé kerülünk is, nem vagyunk
egyedül. Nem vagyunk árvák, Isten velünk van.

Imádság: Drága Istenünk, kérünk, hogy Szentlelkeddel és igéd igazsága
által, jöjj el közénk. Nélküled mind csak árvák vagyunk ebben a
világban. Ámen.

Isten családjában senki sem marad árva.
James Ball (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZÜLEIKET VESZTETTÉK EL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról